Zvyky po anglicky – zvyknem, zvykla som, zvykám si…

Miriam Herud

Ako v angličtine vyjadriť: zvykla som niečo robiť v minulosti, zvyknem to robiť teraz, zvykám si na niečo, už som si na to zvykla, som zvyknutá…?

V tomto videu sa na názorných vetách naučíte správne používať každý z týchto výrazov, plus ich zápory, otázky aj krátke odpovede. Na záver som video doplnila aj praktickou časťou, takže si budete môcť všetko aj precvičiť.

00:38 Zvykla som niečo robiť v minulosti, ale už to nerobím – I used to do something

05:23 Zvyknem (teraz) niečo robiť – I usually do something (len jednoduchý prítomný čas)

08:55 Zvykám si (postupne) na niečo – I‘m getting used to doing something

11:11 Zvykla som si už na niečo – I‘ve got used to doing something

14:08 Som zvyknutá niečo robiť – I‘m used to doing something

16:58 Precvičenie všetkých zvykov

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.