Vyhýbajte sa týmto chybám pri učení sa angličtiny

Miriam Herud

Nenaložte si toho príliš veľa. Rozhodli ste sa učiť sa jazyk a ste tak namotivovaní, že si „naordinujete“ nezvládnuteľné množstvo prísunu informácii – kúpite si naraz tri učebnice, zapíšete sa do kurzu, začnete čítať knihu a zapisovať si každé jedno nové slovíčko, a rozhodnete sa denne stráviť štúdiom pár hodín. Výsledok? Prejde mesiac a vaša motivácia je fuč… Mať motiváciu je veľmi dôležité, no ďalšou kľúčovou podmienkou je nepreháňať to. Je lepšie venovať sa štúdiu v kratších intervaloch a kontinuálne počas dlhého obdobia, ako naložiť si toho na začiatku prehnane veľa a po mesiaci skončiť. Ako začiatočníci by ste štúdiu nemali venovať denne viac ako približne 30 minút.


Nebuďte netrpezliví. Mnoho ľudí sa začne učiť jazyk s predstavou, že po pár mesiacoch budú už rozumieť a plynule rozprávať daným jazykom. Po prvých pár hodinách samoštúdia alebo kurzu v jazykovej škole sa ale ich predstava rozplynie a ostávajú sklamaní a frustrovaní. Vždy majte na mysli jednu zásadnú skutočnosť: štúdium jazyka je dlhodobá záležitosť – hovoríme o záležitosti niekoľkých rokov. Preto buďte trpezliví. Ak sa štúdiu budete venovať vytrvale a pravidelne, a zaradíte ho do svojej každodennej rutiny (hoci aj len pár minút denne), zaručene uvidíte výsledky vášho úsilia.


Nebojte sa hovoriť od úplného začiatku. Áno, toto je jedna z najťažších vecí pre mnohých študentov jazyka. Prekonať zábrany, otvoriť ústa a rozprávať. Nebudem znieť smiešne? Budú mi rozumieť? Nestrápnim sa? Štúdium jazyka či nadobúdanie akejkoľvek inej zručnosti (hra na klavír, futbal…) je dlhodobý proces a jeho najprirodzenejšou súčasťou je robenie chýb. Všetci ich robíme. Aj tí najlepší. Musíme si uvedomiť, že štúdium nám práve dáva priestor na robenie chýb, aby sme sa z nich ponaučili a vyhli sa im v reálnych životných situáciách. Preto zabudnite na hanbu a hovorte. Či s chybami, či bez nich. Len tak sa pohnete vopred.


Neupriamujte sa na jednu metódu. Diverzifikujte zdroje, z ktorých sa jazyk učíte. Inými slovami, skúste pozerať videá, čítať knihy, počúvať hudbu, audioknihy či podcasty, používať aplikácie na budovanie slovnej zásoby či indexové kartičky, absolvovať jazykový kurz atď. Každý sme totiž iný a máme iné preferencie. Vyskúšaním viacerých techník zistíte, ktorá vás baví a je vhodná práve pre vás. V opačnom prípade sa môže stať, že vás (samo)štúdium po krátkej dobe začne nudiť a vzdáte to.


Nezanedbávajte počúvanie. Počúvanie, a hlavne počúvanie s porozumením, je pre mnohých tvrdý oriešok. Nečudo – veď anglická výslovnosť a melódia reči sú tak rozdielne od tej slovenskej. Práve preto je absolútne nevyhnutné počúvať od samého začiatku štúdia. A začať počúvaním nahrávok posluchových cvičení vo vašej učebnici – je pravda, že v nižších úrovniach sú tieto nahrávky prispôsobené danému levelu a znejú teda umelo a nerealisticky – nikto predsa nerozpráva tak pomaly a nedáva taký zreteľ na každé jedno slovo… No treba s niečím začať. Keby ste sa vrhli rovno na nahrávku s reálne znejúcim Angličanom, mohla by tým utrpieť vaša motivácia. Na druhej strane nie je úplne márne sa vystavovať zvukom prirodzenej angličtiny, aj keď nerozumiete, o čom je reč. Pustite si len tak do pozadia anglické rádio, film či správy. Oboznámite sa tak hneď od začiatku s intonáciou reči a naučiť sa správnu výslovnosť potom pre vás môže byť o to jednoduchšie.


Neučte sa potichu. Keď sa učíte slovíčka, pýtate sa otázky či si na ne odpovedáte, nerobte to len vo svojej mysli alebo pošepky. Takto si výslovnosť vôbec neprecvičujete. Pozorne si všímajte, ako dané slovo vysloví váš lektor, resp. hovoriaci v nahrávke, a snažte sa odkopírovať zvuk, ktorý počujete. Precvičujte si jeho výslovnosť aj viackrát, nahlas, kým sa vaša výslovnosť nebude čo najviac podobať jeho.


Neučte sa slovíčka izolovane. Učenie sa izolovaných slovíčok spôsobom: good – dobrý, table – stôl, work – pracovať, je technika z čias minulých. Mnohí sme na nej vyrastali, no koľkí z nás môžu povedať, že pre nich bola naozaj efektívna? Slovíčka neizolujte. Učte sa ich v kontexte, t.j. v spojení s inými slovami, s ktorými sa bežne vyskytujú. Napríklad: good > good person – dobrý človek. A kľudne si pridajte aj ilustračnú vetu: On je dobrý človek. – He is a good person. Alebo: table > on the table – na stole. Pero je na stole. – A pen is on the table. A do tretice: work > work at night – pracovať v noci. Nikdy nepracujem v noci. – I never work at night.


Nemusíte žiť v Amerike, aby ste sa naučili dobre po anglicky. Veľmi veľa ľudí si ešte stále myslí, že na to, aby sa naučili dobre cudzí jazyk, musia ísť žiť do krajiny, v ktorej je daný jazyk materinským. Nevravím, že to nie je v procese štúdia užitočné a prospešné, no nie je to podmienkou ovládania jazyka. V minulosti možno. No dnes, kedy máme k dispozícii také široké spektrum zdrojov, určite nie. A ak ste sa rozhodli učiť sa angličtinu, máte šťastie, lebo ste ňou obklopení viac, ako si dokážete predstaviť – nápisy na verejných miestach sú v súčasnosti nielen v slovenčine, ale, kvôli turizmu, v mnohých prípadoch už aj v angličtine. Podobne aj výrobky pre každodenné použitie – keďže sa importujú zo zahraničia, je často ich názov a dokonca aj popis či použitie na etikete v niekoľkých jazykoch. Streamovacie programy vám ponúkajú celý rad filmov a seriálov v angličtine, a to s anglickými či slovenskými titulkami. Internet je preplnený podcastmi, článkami a hudbou so slovami piesní a ich prekladmi do všetkých možných jazykov. Nájdete tu aj ľudí z anglicky hovoriacich krajín, ktorí sa učia slovenčinu a chcú si ju precvičiť online so Slovákom, a na oplátku sa zas oni s vami porozprávajú po anglicky. Naše počítače a mobily nám dávajú na výber, v akom jazyku ich chceme ovládať. To isté bankomaty – skúste si niekedy vybrať hotovosť nasledovaním pokynov v angličtine… Možností na obklopenie sa angličtinou doma, ako vidíme, je nekonečné množstvo. Je len na vás, do akej miery ich využijete.