„V meste je nový bar“ – V angličtine nezačínajte vetu miestom!

Miriam Herud

My Slováci robíme často chybu, keď chceme po anglicky povedať to, že niečo sa niekde nachádza alebo existuje.

„V meste je nový bar.“

Často v podobných prípadoch ideme po doslovnom preklade: „In town is a new bar.“ Nezabúdajte, že v angličtine musíte začať takúto vetu väzbou „There is“ alebo „There are„. Takto budete znieť oveľa prirodzenejšie.

V tomto videu sa naučíte, ako presne postupovať so slovosledom a nakoniec si väzbu „there is“ aj v krátkosti precvičíte.