Učte sa slovnú zásobu s obrázkami a Anki (Learn vocabulary with pictures and Anki)

Marian Herud

Študenti angličtiny sa často učia slovnú zásobu spôsobom „anglické slovo“ – „slovenský preklad“. Je to najzakladanejší a rokmi overený spôsob, ako sa učiť slovnú zásobu. Nemusí však vždy prispievať k tomu, aby sme hovorili plynulejšie. Mnohí často túžia myslieť po anglicky. Je to trošku pomýlené prianie a podľa môjho názoru to nie je úplne možné. Je však možné náš anglický prejav automatizovať a jednotlivé slová napájať na existujúce koncepty v našej mysli, a slová ďalej používať v širšom zmysluplnom kontexte, aby sa vytvorila širšia sieť ich prepojení. Na tento účel nám dobre poslúži známy SRS program Anki.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.