Rozdiel medzi anglickým “so” a “such”

Po slovensky jednoducho “taký/taká/také”. Po anglicky sa ale musíme rozhodnúť, či použiť “so” alebo “such”.

Napríklad veta “Ten film bol TAKÝ zaujímavý!” – “The movie was SO interesting!” je v poriadku. No pozmeňme len trošku slovosled – “To bol TAKÝ zaujímavý film!”, a anglická veta “That was SO interesting movie!” zrazu nie je správna… Slovo “so” musíme nahradiť slovom “such” – “That was SUCH an interesting movie!”

Prečo je to tak? Ako viem, kedy namiesto “so” použiť “such”?