Placement test

Ďakujeme, že ste sa rozhodli vyplniť náš Test úrovne anglického jazyka.

Pre čo najpresnejšie určenie vašej úrovne vás prosíme, aby ste pri vyberaní správnych odpovedí nepoužívali internet ako pomôcku. Obtiažnosť otázok sa postupne zvyšuje a ak odpoveď na otázku absolútne neviete, nehádajte, jednoducho otázku neodpovedajte a pokračujte ďalej.

Súkromie každého z nás je maximálne dôležité a chceme vás uistiť, že vami poskytnuté osobné údaje (meno, emailová adresa...) používame výlučne na účely spojené s poskytovaním našich služieb a nikdy by sme si nedovolili ich posunúť tretím stranám alebo iným kompromitovať ich dôvernosť.

Email
Meno
Spoločnosť/Zamestnávateľ (pre firemné kurzy)
1. Vyberte správnu odpoveď
2. Are you American?
3. Where do you live?
4. How old are you?
5. Do you drink coffee?
6. Excuse me …........
7. I don’t drink tonic, but ……........ tea.
8. A: "I’m tired. …………....... ?
B: Well, it’s half past one.
9. A: "What is your name?"
B: "My name’s Želmíra."
A: "......................... I did't understand."
10. Vyberte správnu možnosť
11. I was born …............
12. Do you mind if I open the door?
13. You …...............
14. A: "Where is Pete?"
B: "I think he is in his room. ………………...."
15.
16. "I ……………. in Egypt. Is it nice?"
17. Mike is at home. He has an exam tomorrow, ………………….
18. It’s raining. ………… inside.
19. Vyberte správnu možnosť.
20. Vyberte správnu možnosť.
21. I have been living in Slovakia ……...
22. "Tell me about your breakfast."
23. As soon as he ……….. home, I´ll tell him.
24. Have you finished with the newspaper ………
25. ……… people eat very healthy food.
26. A: ”Could you pass the salt, please?”
B: "................"
27. A: "This suitcase is very heavy."
B: "…………………. you."
28. Could you buy …………… milk on the way home?
29. Don’t buy this dress. It doesn’t ……………… you. It’s too small.
30. A: "Are you going abroad this summer?"
B: "I …………… go to Spain, I’m not sure yet."
31. If I …………………… you I would break up with her immediately.
(Na čiaru dole napíšte 1 správne slovo)
32. A: "I don’t like using Skype."
B: Neither …………………………. . I prefer the phone. (2 slová)
33. A: "It was not nice of you to speak to him that way."
B: "I know. I shouldn’t …………. …………… to him that way." (2 slová)
34. A: “ Did Ryan steal that car?"
B: "All I know is that he denied .................. it" (1 slovo)
35. ................ Michael taken my advice, he would have passed the exam. (1 slovo).
36. I wish ......
37. .............. after the accident.
38. ...... at 5 AM.
39. "Oh, you smell of alcohol. ................... "
40. "Just look at her. ..........................."
41. "Everything was normal although I noticed that he texted more than usual. Little ......................... that he had an affair."
42. He went on the business trip ……….. his terrible cold.
43. "Guess what. Yesterday ...................... your ex-husband.
44. "I keep sneezing all day. I might be .................... "
45. The criminals ............................ last night.
46. "............................ such a miserable person."
47. He is working so much! It will be impossible for him to ...... the pace.
48. I thought she ………., but she didn't say a word.
49. I would have made sure Suzanne was there .................... were coming to the party.
50. You're not that good at singing - ....................... yourself!

A je tu koniec testu. Nič ťažké, že? 🙂

Ak nebolo dohodnuté inak, nebudeme vás kontaktovať ani vás nijakým iným spôsobom otravovať. Ak ste si test urobili, lebo máte záujem o štúdium s nami, prosím, dajte nám vedieť.

Ak ste test vypracovávali v rámci testovania zamestnancov či jazykového auditu firmy, už pravdepodobne komunikujeme s vaším HR manažérom či inou poverenou osobou a veríme, že už čoskoro si poriadne pospíkujeme.

Ďakujeme.

 

Vložiť komentár