Individuálny kurz angličtiny

33,0092,00

Individuálne kurzy angličtiny pre dospelých a tínedžerov (13-19)

Neobmedzujte sa. Vyberte si vlastnú dĺžku a frekvenciu hodín. Online hodiny angličtiny môžete mávať v pevne stanovenom čase alebo flexibilne na základe dohody.

Využite výhody nášho hybridného prístupu k jazykovému vzdelávaniu HELA, posuňte hranice svojich jazykových zručností a začnite objavovať.

Vymazať
Kategórie: Značka:

Popis

Online kurz anglického jazyka určený pre tínedžerov a dospelých

Tieto individuálne kurzy angličtiny sú konverzačnými kurzami so zameraním na plynulosť reči a aktívne používanie precvičovanej gramatiky a slovnej zásoby z vašej banky slovíčok.

Kurz, samozrejme, vieme prispôsobiť na základe vašich potrieb a želaní (napr. viac gramatiky, precvičovanie anglickej korešpondencie, tréning anglickej výslovnosti a pod.)

Tieto kurzy sa ponúkajú ako pravidelné a nepravidelné

Pravidelné kurzy anglického jazyka sa konajú týždenne v pravidelných intervaloch. Ak sa pravidelné kurzy angličtiny nenachádzajú v ponuke, nie sú v ponuke kvôli nedostatku časových kapacít.

Nepravidelné kurzy anglického jazyka sa konajú na základe dohody medzi našim klientom aj jazykovým trénerom. Je to flexibilnejšia forma štúdia, nakoľko výučba nemusí prebiehať vo fixne stanovenom dni ani čase. Ak sa nepravidelné kurzy angličtiny nenachádzajú v ponuke, nie sú v ponuke kvôli nedostatku časových kapacít.

  • každý týždeň (bez ohľadu na frekvenciu živých hodín) vám pošleme materiály na samoštúdium
  • materiál (závisí od charakteru kurzu) si doma naštudujete, dohodnete si stretnutie so svojim jazykovým trénerom a na hodine si danú tematiku aktívne precvičíte

Parametre výučby je možné ďalej nastaviť podľa vašich požiadaviek


Čo môžete od kurzu angličtiny HELA očakávať?

  • vlastný online poznámkový blok so sekciami pre slovnú zásobu, gramatiku, písanie …
  • materiály pre samoštúdium s podrobným vysvetlením gramatiky v slovenčine a cvičeniami
  • možnosť vpisovania vlastných slovíčok a ich import do aplikácií pre budovanie slovnej zásoby
  • všetky materiály online aj vo svojom mobilnom zariadení
  • hodiny 100% po anglicky
  • precvičenie všetkých zručností (počúvanie, písanie, hovorenie) so silným dôrazom na autentickú komunikáciu a silnú slovnú zásobu
  • technická podpora – pomôžeme s akýmikoľvek technickými problémami, poradíme ako využívať technológie vo váš prospech

 

 

Ďalšie informácie

Charakter kurzu

Pravidelný kurz, Nepravidelný kurz

Frekvencia

2x týždenne, 1x týždenne, 2x mesačne, 1x mesačne

Dĺžka hodiny

30 minút, 45 minút, 60 minút