Predminulý čas jednoduchý (Past Perfect Simple)

„When we got to the station, the bus had already left.“ (Keď sme prišli na stanicu, autobus bol už odídený.)

Jednoduchý predminulý čas v angličtine sa po formálnej stránke veľmi podobá predprítomnému – líši sa od neho len tým, že namiesto kombinácie „have a príčastie minulé“ používa „had a príčastie minulé„.

Rozdiel medzi týmito dvoma časmi v použití je už však trošku komplikovanejší. V akých situáciách je vhodné v angličtine použiť predminulý čas? Ako sa tvoria otázky, zápory a skrátené tvary?

V tomto videu sa dozviete všetko, čo o predminulom čase potrebujete vedieť a na záver si to aj precvičíte na zopár príkladoch.