erase Online kurzy angličtiny pre samoukov (Návod)

Ako si objednať kurz angličtiny pre samoukov?

Predtým ako vložíte vybraný kurz angličtiny pre samoukov do košíka, je potrebné sa zaregistrovať. Pri registrácii si môžete zvoliť akékoľvek používateľské meno, no zadajte prosím vaše reálne meno a priezvisko ako aj emailovú adresu. Meno, ktoré zdáte pri registrácii bude zobrazené aj na certifikáte po ukončení kurzu.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.