Nie vždy je slovenské „mať“ anglické „have“

Miriam Herud

V priebehu krátkych 3 minút sa dozviete, kedy je správne preložiť slovenské „mať“ do angličtiny ako „have„, no kedy by to, naopak, nedávalo žiadny zmysel, a preto musíte použiť buď „be supposed to„, „should“ alebo dokonca „shall„.

Jednoducho a v skratke.

Úroveň B1, B2

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.