Nie vždy je slovenské “mať” anglické “have”

V priebehu krátkych 3 minút sa dozviete, kedy je správne preložiť slovenské “mať” do angličtiny ako “have“, no kedy by to, naopak, nedávalo žiadny zmysel, a preto musíte použiť buď “be supposed to“, “should” alebo dokonca “shall“.

Jednoducho a v skratke.

Úroveň B1, B2