Nájdete sa? Mylné predstavy o učení sa angličtiny

Marian Herud

V rámci vykonávania môjho povolania súkromného lektora angličtiny sa často stretávam s rôznymi polopravdami a mýtmi. Šíria sa predovšetkým ústnym podaním medzi tými, ktorí sa učia angličtinu, ale ani jazykové školy či učitelia angličtiny v tom nie sú nevinne.

Často sa pri vyslovovaní didaktických teórií riadime výlučne pocitmi. Za pravdu máme tendenciu považovať to čo sa nám zdá logické bez toho, aby sme sa unúvali zistiť, či sa to dá aj vedecky podložiť. Nechcem sa nikoho dotknúť, no zrejme iba maličké precento ľudí, ktorí takéto mýty šíria majú jazykovedné vzdelanie. Nie je totižto vôbec zriedkavé, že logickosť a vedecké bádanie sú však niekedy v príkrom rozpore.

Ľudia majú tendenciu veriť svojim tušeniam a postupne si z nich sformovať objektívne pravdy, ktorými sa potom riadia a šíria. Takéto mýty majú ale niekedy škodlivý vplyv na to čo si myslíme o seba samých a o celom procese učenia sa. Možno s sa aj vaše tvrdenia objavia v nasledujúcich riadkoch.

Rozumiem všetko, neviem povedať nič

Deti sa učia angličtinu rýchlejšie

Nepotrebujete sa učiť gramatiku

Angličtina sa nedá dobre naučiť na Slovensku

Angličtina sa nedá dobre naučiť na Slovensku