Modálne slovesá v angličtine

Miriam Herud

Modálne slovesá (must, can, should, mustn’t, may…) v angličtine používame na vyjadrenie zákazov, povinností, povolení, rád, schopností a pod.

Naučte sa, ktoré použiť kedy, ako správne tvoriť zápory a hlavne ako sa vyhnúť často robeným chybám. Na záver videa si získané vedomosti aj stručne precvičíme.