Minulé časy v angličtine

Miriam Herud

Rozdiely medzi: „Past Simple“ (Minulý jednoduchý), „Past Continuous“ (Minulý priebehový), „Used to“ (Zvykla som)

Niekedy, keď rozprávame o minulosti, máme problém vybrať si hlavne medzi minulým jednoduchým a priebehovým časom.

(„I visited“ alebo „I was visiting“…?)

V tomto krátkom videu vám jasne a stručne na príkladoch vysvetlím, kedy je v poriadku použiť minulý priebehový čas, no kedy by sme namiesto neho mali radšej použiť len jednoduchý minulý, či „used to“.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.