Zadania na ústnu maturitu z anglického jazyka

V tomto článku nájdete zadania, ktoré vám môžu pomôcť v rámci jazykovej prípravy na ústnu maturitu z angličtiny.

 

Maturitné témy – Anglický jazyk