Individuálne kurzy angličtiny

O KURZE

Naše individuálne kurzy anglického jazyka sú založené na troch základných princípoch: silná slovná zásoba, zmysluplnosť a komunikatívnosť. Na každom sedení precvičujeme slovnú zásobu, ktorú následne aktívne používame v rámci zmysluplnej anglickej komunikácie. Rovnako postupujeme aj v prípade gramatiky. Súčasťou nášho kurzu je aj online poznámkový blok, kde máte nonstop k dispozícii vlastnú slovnú zásobu, gramatiku a učebný plán, kde si môžete pozrieť čo budete preberať na nasledujúcej hodine.

OBSAH KURZU

Kurz je zameraný predovšetkým na komunikatívnu výučbu všeobecnej angličtiny. V rámci kurzov vám vieme ponúknuť aj hodiny angličtiny pre špeciálne účely: obchodná angličtina, účtovníctvo, IT angličtina, logistika, personalistika a podobne. Máme rovnako dlhoročné skúsenosti s prípravou na maturitu či rôzne jazykové skúšky a individuálnu výučbu vieme preto upraviť, aby sme vyhoveli aj týmto potrebám našich klientov.

POŽIADAVKY
 • kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť alebo zlepšiť v anglickom jazyku
 • nie sú potrebné predošlé znalosti angličtiny (v prípade úplných začiatočníkov)
 • počítač alebo tablet s kamerou (nie je nevyhnutnosťou), mikrofónom a internetovým pripojením
 • základné znalosti práce s kancelárskym balíkom MS Office
 • minimálne 1 hodina času vyhradeného na angličtinu týždenne
 • motivácia a chuť na sebe pracovať
LEKTORI

Miriam Herud

Lektorka anglického jazyka a prekladateľka

Marian Herud Anglická jazyková škola Euphema

Marian Herud

Lektor anglického jazyka a prekladateľ

Materiály kurzu

 • Učebné materiály online
 • Online banka slovnej zásoby
 • Gramatika online
 • Učebný plán (možnosť pripraviť sa dopredu)
 • Počúvanie a prepis počúvania online
 • Precvičovanie slovnej zásoby na každej hodine

Cenník kurzov

9€

30 minút

14€

45 minút

16€

60 minút


Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.