Firemné kurzy angličtiny

O KURZE

Naše individuálne kurzy anglického jazyka sú založené na troch základných princípoch: silná slovná zásoba, zmysluplnosť a komunikatívnosť. Na každom sedení precvičujeme slovnú zásobu, ktorú sa potom aktívne používame v rámci zmysluplnej anglickej komunikácie. Rovnako postupujeme aj v prípade gramatiky. Súčasťou nášho kurzu je aj online poznámkový blok, v ktorom máte nonstop k dispozícii vlastnú slovnú zásobu, gramatiku a učebný plán, kde si môžete pozrieť čo budete preberať na nasledujúcej hodine.

OBSAH KURZU

Kurz je zameraný predovšetkým na komunikatívnu výučbu všeobecnej a obchodnej angličtiny. V rámci kurzov sa sústredíme predovšetkým na rozširovanie slovnej zásoby a ustálených slovných spojení a výrazov, ktoré sa často používajú v obchodnej komunikácii.

POŽIADAVKY
 • kurz je určený pre všetkých, ktorí často používajú anglický jazyk v obchodnej komunikácii
 • pre požadovanú úroveň obchodnej angličtiny odporúčame najskôr dosiahnuť rovnakú úroveň všeobecnej angličtiny
 • počítač alebo tablet s kamerou (nie je nevyhnutnosťou), mikrofónom a internetovým pripojením (v prípade online vzdelávania)
 • základné znalosti práce s kancelárskym balíkom MS Office
 • minimálne 1 hodina času vyhradeného na angličtinu týždenne
 • motivácia a chuť na sebe pracovať
LEKTORI

Miriam Herud

Lektorka anglického jazyka a prekladateľka

Marian Herud Anglická jazyková škola Euphema

Marian Herud

Lektor anglického jazyka a prekladateľ

Materiály kurzu

 • Učebné materiály online
 • Online banka slovnej zásoby
 • Gramatika online
 • Učebný plán (možnosť pripraviť sa dopredu)
 • Počúvanie a prepis počúvania online
 • Precvičovanie slovnej zásoby na každej hodine

Cenník kurzov

9€*

30 minút

14€*

45 minút

16€*

60 minút

*Ceny sa môžu meniť v závislosti od charakteru kurzu, počtu študentov v skupine a potreby dochádzania do priestorov klienta.