Individuálne kurzy angličtiny

Individuálne kurzy angličtiny

Individuálne kurzy angličtiny nám umožňujú nastaviť parametre výučby tak, aby sme sa čo najviac priblížili cieľom a predstavám našich klientov. Výučba jazyka v podmienkach, kde sa jazykom nehovorí prakticky inde ako v škole, si vyžaduje iný prístup a aplikáciu viacerých metód a stratégii. Zároveň je však potrebné maximalizovať kontakt s jazykom, a pre naplnenie tejto požiadavky sú individuálne hodiny anglického jazyka ako stvorené. Všeobecne je individuálna jazyková príprava zameraná predovšetkým na anglickú konverzáciu s dôrazom na precvičovanie plynulosti reči, recykláciu slovnej zásoby a gramatiky.

Prečo si vybrať individuálny kurz?

 • jazykový kurz ušitý na mieru pre vás
 • postupujeme tempom, ktoré vám vyhovuje
 • ste nútení hovoriť
 • vedieme vám vlastný e-slovník so slovíčkami a poznámkami z našich hodín
 • nik vás nerozptyľuje

Možné zameranie individuálnych kurzov

 • všeobecná angličtina/obchodná angličtina
 • konverzácia
 • príprava na jazykové skúšky FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS a maturitu
 • angličtina pre marketing, ľudské zdroje, BOZP, účtovníctvo …
 • akademická angličtina
 • tréning výslovnosti

Cenník individuálnych kurzov

45 min

18 stretnutí/semester
216€/semester
12€

60 min

18 stretnutí/semester
270€/semester
15€

90 min

18 stretnutí/semester
430€/semester
24€
Skupinové kurzy angličtiny

Skupinové kurzy angličtiny

Skupinové kurzy anglického jazyka sa najčastejšie zameriavajú na výučbu všeobecnej angličtiny, nakoľko špecializácia je v tomto prípade obtiažnejšia. Komunikácia v rámci skupiny však môže byť dynamickejšia. Študent sa viac sústredí na samotný komunikačný akt, na to, čo chce povedať, ako na formálnu stránku jazyka (ako to povedať). Toto potom prispieva k automatickosti a plynulosti rečového prejavu.

Prečo si vybrať skupinový kurz?

 • vyššia miera dynamickosti môže podporiť rozvoj komunikačných zručností
 • študenti sa učia jeden od druhého a rovnako aj z chýb iných
 • znižuje sa  možné napätie a potreba neustálej koncentrácie
 • skupine vedieme vám vlastný e-slovník so slovíčkami a poznámkami z našich hodín
 • možnosť stretnúť nových ľudí a odreagovať sa

Možné zameranie skupinových kurzov

 • všeobecná angličtina
 • konverzácia
 • príprava na jazykové skúšky FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS a maturitu
 • akademická angličtina
 • tréning výslovnosti

Cenník skupinových kurzov

2 študenti

60 min
8€/osoba

90 min
13€/osoba

3 študenti

60 min
7€/osoba

90 min
9€/osoba

4 študenti

60 min
5€/osoba

90 min
7€/osoba
Firemné kurzy angličtiny

Firemné kurzy angličtiny

Výhodou firemných kurzov je, že jazykový tréner dochádza za klientom na jeho pracovisko. Klienti si teda odskočia na angličtinu bez toho, aby opúšťali pracovisko. Výučba vo firme si však vyžaduje aj istú dávku disciplíny, nakoľko u niektorých firemných klientov môže dochádzať k zvýšenému počtu absencií, a tým aj dramatickému znižovaniu efektivity vyučovacieho procesu. Jazyková výučba priamo vo firmách však právom zostáva obľúbeným zamestnaneckým benefitom, a pohodlným spôsobom, ako zlepšiť svoje jazykové zručnosti a tým aj hodnotu na trhu práce. V rámci firemnej výučby ponúkame tak individuálne, ako aj skupinové kurzy. Vo firmách sa vyučuje predovšetkým všeobecná a obchodná angličtina, no vieme uspokojiť a dopyt po ESP kurzoch so špeciálnym zameraním.

Prečo si vybrať firemný kurz?

 • zmysluplný benefit zo strany zamestnávateľa
 • nemusíte opúšťať pracovisko – prídeme za vami
 • aj v rámci skupiny podobné odborné zameranie
 • vedieme vám vlastný e-slovník so slovíčkami a poznámkami z našich hodín

Možné zameranie individuálnych kurzov

 • všeobecná angličtina/obchodná angličtina
 • konverzácia
 • angličtina pre prezentácie, vyjednávanie, marketing, ľudské zdroje, BOZP, účtovníctvo …
 • tréning výslovnosti

Ceny firemných kurzov sa odvíjajú od cien skupinových či individuálnych kurzov. Okrem toho si započítavame náklady spojené s dopravou do vašej firmy. Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás, dohodnite si stretnutie alebo si vyžiadajte cenovú ponuku.

Príprava na jazykové skúšky
Príprava na jazykové skúšky z angličtiny

Príprava na skúšky z anglického jazyka a maturitu

S prípravou na najrôznejšie jazykové skúšky a maturitu z anglického jazyka máme dlhodobé skúsenosti a dosahujeme v tomto smere pozitívne výsledky. Snažíme sa hlavne zlepšiť komunikačnú stránku jazyka, rozširovanie slovnej zásoby o ustálené slovné spojenia a písomný prejav študentov. Jazykové skúšky sú si v mnohom veľmi podobné a testujú rovnaké jazykové zručnosti rôznymi spôsobmi. Študent sa musí dôverne zoznámiť s tým, čo sa testuje, ako sa to testuje, a čo je potrebné vedieť pre zvýšenie úspešnosti. Ak študent pridá ruku k dielu, jazyková skúška nemusí byť len nepríjemným a stresujúcim zážitkom, ale aj možnosťou, ako vyniknúť.

Prečo si vybrať prípravný kurz v jazykovom štúdiu Euphema?

 • bohaté skúsenosti s prípravou na skúšky
 • poznáme systém testovania a pozornosť upriamujeme hlavne na tieto testované aspekty jazyka
 • vedieme vám vlastný e-slovník so slovíčkami a poznámkami z našich hodín

Možné zameranie kurzov

 • všeobecná angličtina
 • príprava na jazykové skúšky FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS
 • príprava na písomnú a ústnu časť maturitnej skúšky

Ceny týchto kurzov sú rovnaké ako ceny individuálnych/skupinových kurzov.

Preklady

Preklady

Vyhotovujeme preklady webstránok, zmluvy, vedecké publikácie, dokumenty z oblasti poľnohospodárstva a lesníctva, náučnú literatúru atď. Uvedomujeme si, že nie je preklad ako preklad. Počas našej praxe sme sa neraz stretli s anglickým “prekladom”, ktorý pred tým, než sme ho preložili do slovenčiny, potreboval ešte raz poriadne preložiť do angličtiny pre množstvo nepresností a hrubých chýb. Za kvalitným prekladom stoja roky skúseností a neustále zdokonaľovanie sa v danom jazyku, keďže jazyk vo všeobecnosti je živý a ustavične sa rozvíja, preto aj skutočný profesionál by sa mal snažiť rozvíjať svoje jazykové schopnosti a zručnosti. Pri prekladoch používame CAT nástroje, širokú škálu odborných slovníkov a iných zdrojov. Každému prekladu predchádza všeobecné zoznámenie sa s danou problematikou, terminológiou používanou v oboch jazykoch, ako aj výber vhodných prekladových alternatív, aby sme dosiahli čo najväčšiu mieru intertextuálnej ekvivalencie pri zachovaní autenticity.

Poskytujeme základné grafické spracovanie a ponúkame aj korektúry slovenských prekladov.

Ceny * si účtujeme na základe počtu normostrán (1 NS obsahuje 1800 znakov bez medzier)

Preklad – 1 NS (normostrana)

Preklad z angličtiny/slovenčiny do slovenčiny/angličtiny
1 normostrana/1800 znakov
Pri objednávke nad 30 NS cena 11€/NS
12€

Korektúra – 1 NS (normostrana)

Korektúra slovenských textov
1NS/1800 znakov
5€

*Cena prekladu sa môže líšiť v závislosti od doby vyhotovenia a odbornosti prekladu. Prosím, kontaktujte nás a na základe vašej požiadavky vám vypracujeme cenovú ponuku.