Individuálne kurzy angličtiny

Individuálne kurzy angličtiny nám umožňujú nastaviť parametre výučby tak, aby sme sa čo najviac priblížili cieľom a predstavám našich klientov. Výučba jazyka v podmienkach, kde sa jazykom nehovorí prakticky inde ako v škole, si vyžaduje iný prístup a aplikáciu viacerých metód a stratégii. Zároveň je však potrebné maximalizovať kontakt s jazykom, a pre naplnenie tejto požiadavky sú individuálne hodiny anglického jazyka ako stvorené.

Všeobecne je individuálna jazyková príprava zameraná predovšetkým na anglickú konverzáciu s dôrazom na precvičovanie plynulosti reči, recykláciu slovnej zásoby a gramatiky.

Prečo si vybrať individuálny kurz?

 • jazykový kurz ušitý na mieru pre vás
 • postupujeme tempom, ktoré vám vyhovuje
 • ste nútení hovoriť
 • vedieme vám vlastný e-slovník so slovíčkami a poznámkami z našich hodín
 • nik vás nerozptyľuje

Možné zameranie individuálnych kurzov

 • všeobecná angličtina/obchodná angličtina
 • konverzácia
 • príprava na jazykové skúšky FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS a maturitu
 • angličtina pre marketing, ľudské zdroje, BOZP, účtovníctvo …
 • akademická angličtina
 • tréning výslovnosti

Cenník individuálnych kurzov

45 min

12€
18 stretnutí/semester
216€/semester

60 min

15€
18 stretnutí/semester
270€/semester

90 min

24€
18 stretnutí/semester
430€/semester

Skupinové kurzy angličtiny

Skupinové kurzy anglického jazyka sa najčastejšie zameriavajú na výučbu všeobecnej angličtiny, nakoľko špecializácia je v tomto prípade obtiažnejšia. Komunikácia v rámci skupiny však môže byť dynamickejšia. Študent sa viac sústredí na samotný komunikačný akt, na to, čo chce povedať, ako na formálnu stránku jazyka (ako to povedať). Toto potom prispieva k automatickosti a plynulosti rečového prejavu.

Prečo si vybrať skupinový kurz?

 • vyššia miera dynamickosti môže podporiť rozvoj komunikačných zručností
 • študenti sa učia jeden od druhého a rovnako aj z chýb iných
 • znižuje sa  možné napätie a potreba neustálej koncentrácie
 • skupine vedieme vám vlastný e-slovník so slovíčkami a poznámkami z našich hodín
 • možnosť stretnúť nových ľudí a odreagovať sa

Možné zameranie skupinových kurzov

 • všeobecná angličtina
 • konverzácia
 • príprava na jazykové skúšky FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS a maturitu
 • akademická angličtina
 • tréning výslovnosti

Cenník skupinových kurzov

2 študenti

60 min
8€/osoba

90 min
13€/osoba

3 študenti

60 min
7€/osoba

90 min
9€/osoba

4 študenti

60 min
5€/osoba

90 min
7€/osoba

Firemné kurzy angličtiny

Výhodou firemných kurzov je, že jazykový kouč dochádza za klientom na jeho pracovisko. Klienti si teda odskočia na angličtinu bez toho, aby odchádzali z práce. Výučba vo firme si však vyžaduje aj istú dávku disciplíny, nakoľko u niektorých firemných klientov môže dochádzať k zvýšenému počtu absencií, a tým znižovaniu efektivity vyučovacieho procesu. Jazyková výučba priamo vo firmách však právom zostáva obľúbeným zamestnaneckým benefitom, a pohodlným spôsobom, ako zlepšiť svoje jazykové zručnosti a tým aj hodnotu na trhu práce. V rámci firemnej výučby ponúkame tak individuálne, ako aj skupinové kurzy. Vo firmách sa vyučuje predovšetkým všeobecná a obchodná angličtina, no vieme uspokojiť a dopyt po ESP kurzoch so špeciálnym zameraním.

Prečo si vybrať firemný kurz?

 • zmysluplný benefit zo strany zamestnávateľa
 • nemusíte opúšťať pracovisko – prídeme za vami
 • aj v rámci skupiny podobné odborné zameranie
 • vedieme vám vlastný e-slovník so slovíčkami a poznámkami z našich hodín

Možné zameranie individuálnych kurzov

 • všeobecná angličtina/obchodná angličtina
 • konverzácia
 • angličtina pre prezentácie, vyjednávanie, marketing, ľudské zdroje, BOZP, účtovníctvo …
 • tréning výslovnosti

Ceny firemných kurzov sa odvíjajú od cien skupinových či individuálnych kurzov. Okrem toho si započítavame náklady spojené s dopravou do vašej firmy. Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás, dohodnite si stretnutie alebo si vyžiadajte cenovú ponuku.

Príprava na skúšky z anglického jazyka a maturitu

S prípravou na najrôznejšie jazykové skúšky a maturitu z anglického jazyka máme dlhodobé skúsenosti a dosahujeme v tomto smere pozitívne výsledky. Snažíme sa hlavne zlepšiť komunikačnú stránku jazyka, rozširovanie slovnej zásoby o ustálené slovné spojenia a frazálne vyjadrenia  a písomný prejav študentov. Jazykové skúšky sú si v mnohom veľmi podobné a testujú rovnaké jazykové zručnosti rôznymi spôsobmi. Študent sa musí dôverne zoznámiť s tým, čo sa testuje, ako sa to testuje, a čo je potrebné vedieť pre zvýšenie úspešnosti. Ak študent pridá ruku k dielu, jazyková skúška nemusí byť len nepríjemným a stresujúcim zážitkom, ale aj možnosťou, ako vyniknúť.

Prečo si vybrať prípravný kurz v jazykovom štúdiu Euphema?

 • bohaté skúsenosti s prípravou na skúšky
 • poznáme systém testovania a pozornosť upriamujeme hlavne na tieto testované aspekty jazyka
 • vedieme vám vlastný e-slovník so slovíčkami a poznámkami z našich hodín

Možné zameranie kurzov

 • všeobecná angličtina
 • príprava na jazykové skúšky FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS
 • príprava na písomnú a ústnu časť maturitnej skúšky

Ceny týchto kurzov sú rovnaké ako ceny individuálnych/skupinových kurzov.

Preklady

Vyhotovujeme preklady webstránok, zmluvy, vedecké publikácie, dokumenty z oblasti poľnohospodárstva a lesníctva, náučnú literatúru atď. Uvedomujeme si, že nie je preklad ako preklad. Počas našej praxe sme sa neraz stretli s anglickým “prekladom”, ktorý pred tým, než sme ho preložili do slovenčiny, potreboval ešte raz poriadne preložiť do angličtiny pre množstvo nepresností a hrubých chýb.

Za kvalitným prekladom stoja roky skúseností a neustále zdokonaľovanie sa v danom jazyku, keďže jazyk vo všeobecnosti je živý a ustavične sa rozvíja, preto aj skutočný profesionál by sa mal snažiť rozvíjať svoje jazykové schopnosti a zručnosti. Pri prekladoch používame CAT nástroje, širokú škálu odborných slovníkov a iných zdrojov. Každému prekladu predchádza všeobecné zoznámenie sa s danou problematikou, terminológiou používanou v oboch jazykoch, ako aj výber vhodných prekladových alternatív, aby sme dosiahli čo najväčšiu mieru intertextuálnej ekvivalencie pri zachovaní autenticity.

Poskytujeme základné grafické spracovanie a ponúkame aj korektúry slovenských prekladov.

Ceny * si účtujeme na základe počtu normostrán (1 NS obsahuje 1800 znakov vrátane medzier).

Preklad – 1 normostrana

Preklad z angličtiny/slovenčiny do slovenčiny/angličtiny
1 normostrana/1800 znakov
Pri objednávke nad 30 NS cena 11€/NS
12€

Korektúra – 1 normostrana

Korektúra slovenských textov
1NS/1800 znakov
5€

*Cena prekladu sa môže líšiť v závislosti od doby vyhotovenia a odbornosti prekladu. Prosím, kontaktujte nás a na základe vašej požiadavky vám vypracujeme cenovú ponuku.