GRATULUJEME


Práve ste na obrovskom internete objavili
malú jazykovú školu angličtiny s veľkým srdcom,
ambíciami, citom pre detail, zodpovednosť a profesionalitu.


Ak máte skutočnú chuť na sebe pracovať, ste motivovaní a pripravení venovať vzdelávaniu aj zlomok vášho času
a máte radi, keď sa veci robia poriadne

STE NA TEJ NAJSPRÁVNEJŠEJ ADRESE

Zažite pocit, keď zabudnete, že sa rozprávate so slovenským jazykovým trénerom, ktorý vám ako Slovákovi 100% rozumie hoci celá vaša komunikácia prebieha výlučne po anglicky.

A PONÚKAME TOHO OVEĽA VIAC

 • hodiny angličtiny 100% po anglicky
 • osobný online poznámkový blok
 • odborná lingvistická kvalifikácia jazykových trénerov
 • silný dôraz na rozširovanie slovnej zásoby
 • precvičovanie a recyklácia slovíčok na každej hodine
 • online prístup klientov k svojej slovnej zásobe
 • individuálne vypracované učebné materiály
 • pokročilé technické vybavenie pre online výučbu angličtiny
 • promptná a priateľská komunikácia
 • pomoc s technológiami jazykového vzdelávania
 • blog
 • vlog
 • YouTube kanál s pravidelnými video príspevkami
 • výučba zmysluplným konverzačným spôsobom
 • istota kontinuálneho vzdelávania jazykových trénerov
 • príjemná atmosféra pri výbornej káve
ukážková hodina angličtiny jazyková škola Nitra Euphema
Pokojne sa presvedčte sami

Dohodnite si ukážkovú hodinu angličtiny (online alebo prezenčne) úplne zadarmo bez akýchkoľvek záväzkov a presvedčte sa naživo.

Individuálne kurzy angličtiny

Individuálne kurzy angličtiny

Individuálne kurzy angličtiny nám umožňujú nastaviť parametre výučby tak, aby sme sa čo najviac priblížili cieľom a predstavám našich klientov. Všeobecne je individuálna jazyková príprava zameraná predovšetkým na anglickú konverzáciu s dôrazom na precvičovanie plynulosti reči, recykláciu slovnej zásoby a gramatiky.

Prečo individuálny kurz?

 • všetka pozornosť a čas sú výlučne vaše
 • jazykový kurz ušitý na mieru pre vás
 • postupujeme tempom, ktoré vám vyhovuje
 • ste nútení hovoriť
 • vedieme vám vlastný e-slovník so slovíčkami a poznámkami z našich hodín
 • nikto vás nerozptyľuje

Zameranie kurzov

 • všeobecná angličtina/obchodná angličtina
 • konverzácia
 • príprava na jazykové skúšky FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS a maturitu
 • marketing, ľudské zdroje, BOZP, účtovníctvo
 • akademická angličtina
 • tréning výslovnosti

Cenník individuálnych jazykových kurzov angličtiny

45 min

18 stretnutí / semester
216€ / semester
12€

60 min

18 stretnutí / semester
270€ / semester
15€

90 min

18 stretnutí / semester
430€ / semester
24€

Skupinové kurzy angličtiny

Skupinové kurzy angličtiny

Skupinové kurzy anglického jazyka sa najčastejšie zameriavajú na výučbu všeobecnej angličtiny. Komunikácia v rámci skupiny však môže byť dynamickejšia. Študent sa viac sústredí na samotný komunikačný akt, na to, čo chce povedať, ako na formálnu stránku jazyka (ako to povedať), čo môže prispievať k automatickosti a plynulosti rečového prejavu.

Prečo individuálny kurz?

 • vyššia miera dynamickosti
 • študenti sa učia aj z chýb iných
 • nižšia potreba neustálej koncentrácie
 • skupine vedieme vám vlastný e-slovník so slovíčkami a poznámkami z našich hodín
 • spoločenský rozmer výučby

Zameranie kurzov

 • všeobecná angličtina
 • konverzácia
 • príprava na jazykové skúšky FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS a maturitu
 • akademická angličtina
 • tréning výslovnosti

Cenník skupinových jazykových kurzov angličtiny

2 študenti

60 min
8€ / osoba

90 min
13€ / osoba

3 študenti

60 min
7€ / osoba

90 min
9€ / osoba

4 študenti

60 min
5€ / osoba

90 min
7€ / osoba

Firemné kurzy angličtiny

Firemné kurzy angličtiny

Výhodou firemných kurzov je, že jazykový tréner dochádza za vami na pracovisko. Klienti si teda odskočia na angličtinu bez toho, aby opúšťali pracovisko. Výučba vo firme si však vyžaduje aj istú dávku disciplíny, nakoľko u niektorých firemných klientov môže dochádzať k zvýšenému počtu absencií, a teda aj dramatickému znižovaniu efektivity vyučovacieho procesu. Jazyková výučba priamo vo firmách však právom zostáva obľúbeným zamestnaneckým benefitom, a pohodlným spôsobom, ako zlepšiť svoje jazykové zručnosti, a tým aj hodnotu na trhu práce.

Prečo firemný kurz angličtiny?

 • zmysluplný benefit zo strany zamestnávateľa
 • nemusíte opúšťať pracovisko – prídeme za vami
 • podobné odborné zameranie aj v rámci skupiny
 • vedieme vám vlastný e-slovník so slovíčkami a poznámkami z našich hodín

Zameranie kurzov

 • všeobecná angličtina/obchodná angličtina
 • konverzácia
 • angličtina pre prezentácie, vyjednávanie, marketing, ľudské zdroje, BOZP, účtovníctvo …
 • tréning výslovnosti

Ceny firemných kurzov sa odvíjajú od cien skupinových či individuálnych kurzov. Okrem toho si započítavame náklady spojené s dopravou do vašej firmy. Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás, dohodnite si stretnutie alebo si vyžiadajte cenovú ponuku.

Príprava na jazykové skúšky

Príprava na skúšky z anglického jazyka a maturitu

S prípravou na najrôznejšie jazykové skúšky a maturitu z anglického jazyka máme dlhodobé skúsenosti a dosahujeme v tomto smere pozitívne výsledky. Jazykové skúšky sú si v mnohom veľmi podobné a testujú rovnaké jazykové zručnosti rôznymi spôsobmi. Študent sa musí dôverne zoznámiť s tým, čo sa testuje, ako sa to testuje, a čo je potrebné vedieť pre zvýšenie úspešnosti.

Prečo príprava u nás?

 • bohaté skúsenosti s prípravou na skúšky
 • poznáme systém testovania a pozornosť upriamujeme hlavne na tieto testované aspekty jazyka
 • vedieme vám vlastný e-slovník so slovíčkami a poznámkami z našich hodín

Zameranie kurzov

 • všeobecná angličtina
 • príprava na jazykové skúšky FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS
 • príprava na písomnú a ústnu časť maturitnej skúšky

Preklady

Preklady

Vyhotovujeme preklady webstránok, zmluvy, vedecké publikácie, dokumenty z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a inú náučnú literatúru.

Každému prekladu predchádza kontrola termínov

Náš prekladový workflow má istú postupnosť. Nesadáme za počítač a nestrieľame termíny “od pása”. Snažíme sa o maximalizáciu terminologickej ekvivalencie a autenticity, a preto každému prekladu predchádza štúdium termínov v cieľovom jazyku.

Sme jazykovo zdatní

Slovenčinu a angličtinu ovládame na vysokej úrovni. Nejde iba o hovorenie. Písomný prejav je úplne iná zručnosť, ktorá si v každom jazyku vyžaduje roky cibrenia. S prekladmi máme bohaté dlhoročné skúsenosti.

Používame prekladové CAT nástroje

Prekladové nástroje neprekladajú text za vás. Slúžia na presnejšie dodržiavanie formátovania textu, štýlov a hlavne kontrolujú pravopis a chyby v texte. Nikto predsa nechce preklad plný preklepov.

Kontrola štyroch očí

Naše preklady prechádzajú kontrolou štyroch očí, čo znamená, že jeho finálnu verziu kontrolujú dvaja ľudia. Tým sa zabezpečí lepšia koherencia textu a môže prispieť k odhaleniu významových, štylistických či gramatických nepresností.

Poskytujeme základné grafické spracovanie a ponúkame aj korektúry slovenských prekladov.

Ceny * si účtujeme na základe počtu normostrán (1 NS obsahuje 1800 znakov bez medzier)

Preklad – 1 NS (normostrana)

Preklad z angličtiny/slovenčiny do slovenčiny/angličtiny
1 normostrana/1800 znakov
Pri objednávke nad 30 NS cena 10 €/NS
11 €

Korektúra – 1 NS (normostrana)

Korektúra slovenských textov
1NS/1800 znakov
5 €

*Cena prekladu sa môže líšiť v závislosti od doby vyhotovenia a odbornosti prekladu. Prosím, kontaktujte nás a na základe vašej požiadavky vám vypracujeme cenovú ponuku.


Nezáväzná prihláška na kurz angličtiny
Pravidlá ochrany osobných údajov