Ak máte otázku, pokojne sa pýtajte

Ak máte otázky týkajúce sa výučby angličtiny, voľných termínov výučby či akékoľvek otázky ohľadom vzdelávania v anglickom jazyku neváhajte nás kontaktovať.

  Captcha Plus loading...

  Identifikačné a kontaktné údaje

  Marian Herud Anglická jazyková škola Euphema

  Marian Herud

  Jazykové štúdio Euphema

  +421 948 007 917
  SK59 8360 5207 0042 0660 1213
  45844321

  Miriam Herud

  Jazykové štúdio Euphema

  +421 902 119 399
  SK37 8360 5207 0042 0660 1221
  45843201

  Ask ChatGPT
  Set ChatGPT API key
  Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.