Ak máte otázku, pokojne sa pýtajte

Ak máte otázky týkajúce sa výučby angličtiny, voľných termínov výučby či akékoľvek otázky ohľadom vzdelávania v anglickom jazyku neváhajte nás kontaktovať.

  Captcha Plus loading...

  Identifikačné a kontaktné údaje

  Marian Herud Anglická jazyková škola Euphema

  Marian Herud

  Jazykové štúdio Euphema

  +421 948 007 917
  SK59 8360 5207 0042 0660 1213
  45844321

  Miriam Herud

  Jazykové štúdio Euphema

  +421 902 119 399
  SK37 8360 5207 0042 0660 1221
  45843201