Kedy použiť neurčitok s „to“ v angličtine

Miriam Herud

V tomto videu vám predstavím najdôležitejšie pravidlá používania neurčitku s „to“ (to infinitive).

Mnohí Slováci, ktorí sa učia angličtinu, často neprikladajú extra váhu tomu či „to“ s infinitívom použiť alebo nie. V angličtine však „to“ s neurčitkom používame častejšie, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. A prekvapivo často sa v tomto smere angličtina podobá na slovenčinu. …alebo naopak.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.