Kedy použiť kocovku -ING s anglickými slovesami (gerundium)

Miriam Herud

Niekedy je ťažké určiť, kedy použiť koncovku -ING na konci slovesa a kedy neurčitok s TO. Existuje však minimálne jedno pravidlo používania koncovky -ING, ktoré platí 100% vo všetkých prípadoch.

Vo videu sa rovnako dozviete, že nie každé -ING je znakom priebehovosti.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.