Jednoduchý minulý čas v angličtine (Past Simple)

Miriam Herud

https://www.youtube.com/watch?v=aT2qx4cyeLQ

Úroveň: A2, B1

V tomto interaktívnom videu sa naučíte, ako sa tvorí jednoduchý minulý čas pravidelných slovies v angličtine, no teória nie je ani zďaleka všetko, čo v ňom nájdete. Nasleduje precvičovanie viet a otázok v minulom čase a napokon konverzácia s lektorom, pri ktorých sa budete cítiť ako na skutočnej hodine angličtiny.