Individuálne kurzy angličtiny

Marian Herud

Individuálne kurzy angličtiny

Výhody individuálneho kurzu angličtiny

Individuálne kurzy angličtiny nám umožňujú nastaviť parametre výučby tak, aby sme sa čo najviac priblížili vašim cieľom. Všeobecne je individuálna jazyková príprava zameraná predovšetkým na rozvoj komunikačných zručností. Realizuje sa prostredníctvom cielenej anglickej konverzácie s dôrazom na precvičovanie plynulosti reči, precvičovanie slovnej zásoby a gramatiky.

 • všetka pozornosť a čas sú výlučne vaše
 • jazykový kurz ušitý na mieru pre vás
 • postupujeme tempom, ktoré vám vyhovuje
 • ste nútení hovoriť
 • vedieme vám vlastný e-slovník so slovíčkami a poznámkami z našich hodín
 • nikto vás nerozptyľuje

Zameranie individuálnych kurzov angličtiny

 • všeobecná angličtina/obchodná angličtina
 • konverzácia
 • príprava na jazykové skúšky FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS a maturitu
 • marketing, ľudské zdroje, BOZP, účtovníctvo
 • akademická angličtina
 • tréning výslovnosti

Forma: prezenčne
Počet: Individuálne alebo skupinovo (max. 4 študenti)
Trvanie: min. 4 hodiny
Vek: od 12 rokov

ÚROVEŇ
A1 | A2 | B1 | B2 | C1

CENNÍK
60 minút             15€
45 minút             12€

Informujte sa


  Pravidlá ochrany osobných údajov