jazyková škola Euphema

Hybridný prístup HELA

V rámci nášho systému HELA máte všetky materiály online, aby ste sa mohli učiť angličtinu kdekoľvek a kedykoľvek. Už sa nemusíte obmedzovať.

Uvedomujeme si, že v dnešnom svete je flexibilita dôležitým aspektom vzdelávania sa. Vďaka mobilným zariadeniam a dostupnosti internetového pripojenia, sa vám otvárajú nové možnosti štúdia jazykov. S naším systémom budete mať všetko na jednom mieste.

Gramatika

Gramatika je dôležitá. Správne pochopenie gramatických princípov je skvelým začiaktom pre ich plynulé používanie pri hovorení po anglicky. Všetky gramatické témy nájdete vo svojom online bloku. Všetko napísané zrozumiteľnou slovenčinou. Dopĺňajte, zvýrazňujte a učte sa svojim vlastným spôsobom.

Hovoriť je zlato

Na hodinách sa snažíme maximalizovať aktívne a zmyslupné používanie angličtiny. Gramatiku si dokážete naštudovať aj sami. Pochopiť ju často nie je problém – správne ju používať už áno. Cielená komunikácia je preto dominantou našich hodín.

Bez slov to nepôjde

Dobrá gramatika vám bez silnej slovnej zásoby nebude nič platná. Každému z vás postupne vytvárame vašu vlastnú banku slovnej zásoby. Tieto slová následne každú hodinu testujeme a cielene používame v rámci konverzácie. Slovíčka si môžete stiahnuť aj do iných aplikácii.

Import slovíčok do Anki od A po Z

Základné piliere výučby na báze systému HELA

V rámci hybridného prístupu HELA vychádzame z presvedčenia, že samotný študent je svojím najlepším učiteľom. Vytvoríme vám vhodné podmienky na to, aby ste boli do veľkej miery samostatní. Komunikáciu si budete precvičovať s nami, ostatné zvládnete sami. Náš spôsob vedenia kurzov vychádza z týchto princípov.

Iný pohľad na vzdelanie

Myslíme si, že vzdelávanie je založené na spolupráci vzdelávajúceho a vzdelávaného v záujme dosiahnutia vytýčeného cieľa. „Som tu a teraz ma uč.“ je častý pohľad študentov na vzdelanie, ktorému sa chceme vyhnúť. Nebojte sa zodpovednosti za svoje vzdelanie a chopte sa možnosti aktívnej participácie na zdokonaľovaní samého seba.

Vhodné podmienky

Ponúkame nadštandardnú starostlivosť a pomáhame vytvárať čo najvhodnejšie podmienky štúdia. Naše hodiny sú 100% v prirodzenej „nekuchynskej“ angličtine. Snažíme sa udržiavať príjemnú, odľahčenú atmosféru. Učebné materiály a spôsob výučby prispôsobujeme priamo pre vás a všetky ich nájdete v prehľadnej forme online. Vhodné podmienky.

Samoštúdium nenahradíte

Niektorí študenti jazyka sa snažia o čo najdlhšie hodiny, aby si takto vykompenzovali abseciu samoštúdia jazyka. Samoštúdium sa však nedá ničím nahradiť. Samoštúdium vôbec nemusí byť o nezáživnom opakovaní slovíčok či gramatických poučiek. Je to film, pieseň, či krátky text. Čokoľvek spravíte pre jazyk sami sa vám stonásobne vráti.

Pravidelnosť

Jazykové vzdelávanie sa nedeje spôsobom “Dnes sa naučím a navždy si budem pamätať”. K preberaným témam sa pravidelne vraciame. Opakovanie slovnej zásoby je dôležitou súčasťou každej hodiny.