Často kladené otázky

Všeobecné otázky

Kto a čo je jazykové štúdio Euphema?
Aké kurzy ponúkate?
Akú metódu používate?
Venujete sa aj iným jazykom?


Kto a čo je jazykové štúdio Euphema?

Jazykové štúdio Euphema sme založili my – Miriam a Marian Herud. Študovali sme spolu angličtinu, celé desaťročie sme pracovali v jazykovkách, potom sme sa vzali a napokon založili vlastné jazykové štúdio (spolu :).

Jazykové vzdelávanie pre nás nie je, a nikdy nebolo, len záložným plánom pre prípady “…keby nebolo nič lepšie.” Od začiatku sme svoju prácu robili tak, aby mala zmysel, úroveň a budúcnosť. Postupne sme si našli vlastný systém vzdelávania.

Pracovať “pre niekoho” bolo pohodlné, no postupne sme prišli na to, že náš štýl učenia vieme pretaviť do praxe a ďalej profesionálne rásť, iba ak sa osamostatníme. Tak vzniklo naše jazykové štúdio Euphema. Naše kurzy angličtiny realizujeme online, prípadne prezenčne vo firmách (keď to práve situácia dovoľuje).

Aké kurzy ponúkate?

Ponúkame online kurzy anglického jazyka s lektorom. Začali sme vytvárať aj kurzy pre samoukov. Okrem firemnej výučby neponúkame prezenčné kurzy, kde sa fyzicky stretávame.

Akú metódu používate?

Myšlienka, že existuje jedna metóda efektívneho (na)učenia sa jazyka, je prinajmenšom naivná a vychádza z nereálne zjednodušeného chápania učenia sa jazyka. V mnohých prípadoch je to, nanešťastie, skôr otázka profitu z komerčných metód ako úprimná snaha poskytnúť najlepšie možné vzdelanie.
Naša výučba stojí na troch základných princípoch:
Cudzí jazyk sa najlepšie učíme v zmysluplnej a autentickej komunikácii
Cudzí jazyk sa najlepšie učíme v príjemnej atmosfére
Lektor cudzieho jazyka by mal byť byť profesionál – jazykovo aj osobnostne

Venujete sa aj iným jazykom?

Iným jazykom sa nevenujeme. Zameriavame sa výlučne na anglický jazyk.