Často kladené otázky

Všeobecné otázky


Ponúkame online kurzy anglického jazyka s lektorom. Začali sme vytvárať aj kurzy pre samoukov. Okrem firemnej výučby neponúkame prezenčné kurzy, kde sa fyzicky stretávame.

Myšlienka, že existuje jedna metóda efektívneho (na)učenia sa jazyka, je prinajmenšom naivná a vychádza z nereálne zjednodušeného chápania učenia sa jazyka. Propagovanie jednej „zázračnej“ metódy je vecou pochybného marketingu a komercie.
Naša výučba stojí na troch základných princípoch:
Cudzí jazyk sa najlepšie učíme v zmysluplnej a autentickej komunikácii
Cudzí jazyk sa najlepšie učíme v príjemnej atmosfére
Lektor cudzieho jazyka musí byť profesionál

Venujeme sa výlučne angličtine

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.