Dať si niečo urobiť – Have something done

V tomto videu sa naučíte, ako po anglicky vyjadriť, že si dávate niečo urobiť, napr. dať sa ostrihať, dať si opraviť auto, dať si namaľovať fasádu a pod. Zodpovedá tomu slovné spojenie „have something done“.

Video má tri časti. Počas prvých 9 minút sa naučíme základy, teda ako sa „have something done“ používa v jednoduchom prítomnom, minulom a budúcom čase (dávam sa ostrihať, dala som sa ostrihať, dám sa ostrihať).

Ak budete zvedaví, ako sa toto spojenie používa aj v ostatných časoch, pokračujte v sledovaní až do 17-tej minúty.

V poslednej časti (od 17. minúty do konca) si túto gramatické štruktúru spolu precvičíme na ďalších príkladoch.