Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Okrem frekvenčných prísloviek (always, often, seldom, rarely) môžeme pre vyjadrenie frekvencie použiť tieto slovné spojenia a výrazy:

invariably – neustále, zakaždým
over and over again – zas a zas
time and again – znova a znova
now and again – sem-tam, z času na čas
from time to time – z času na čas
once in a while – raz za čas
time after time – znova a znova
seldom – zriedkakedy
as a rule – spravidla, obvykle
periodically – pravidelne
once in a blue moon – raz za uhorský rok
continually – ustavične, neustále
incessantly – ustavične, v jednom kuse