Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Ustálené slovné spojenia s do

Sloveso do sa v angličtine používa zväčša s individuálnymi športami, ktoré robíme v interiéri, napr. v posilňovni, telocvični a pod.:

do gymnastics
do aerobics
do yoga
do weightlifting
do judo
do karate (or any martial art)
do boxing
do a crossword puzzle
do exercise

Ustálené slovné spojenia s go

Sloveso go používame v prevažnej väčšine s individuálnymi športami, ktoré robíme v exteriéri:

go surfing
go swimming
go jogging/running
go hiking
go cycling
go skiing
go snowboarding
go skating
go fishing
go diving
go climbing
go camping
go riding
go dancing
go shopping
go backpacking (ísť trampovať s batohom na chrbte)
go hitchhiking (ísť stopovať)

Pozor!

Medzi go a sloveso v INGovej forme nikdy nedávajte predložku to.

We go hiking every weekend. (Chodíme na turistiku každý víkend.)
NIE We go to hiking every weekend.

Ustálené slovné spojenia s play

Sloveso play používame bežne pri súťaživých športoch, kde hráme proti nejakému súperovi a často používame loptu alebo iný objekt na hranie. Vo väčšine prípadov, no nie vždy, ide o tímové športy:

play football
play ice hockey
play basketball
play handball
play volleyball
play tennis
play badminton
play squash

play baseball
play rugby
play golf
play cards
play chess
play board games