Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Vina (Blame)

find fault with sth/sb – vytýkať niekomu niečo, hľadať chyby na niečom/niekom
put the blame for sth on sb – zvaľovať vinu na niekoho
accuse sb of something – obviňovať niekoho z niečoho
charge sb with sth – obžalovať niekoho z niečoho

Maturita Tip

Slovenská predložka „za“ sa do angličtiny veľmi často prekladá ako „for“.

  • môžeme to pozorovať hlavne v prípade slovesa „blame“
    They blamed me for their failure.
  • slovenský genitív „koho/čoho“ sa do angličtiny veľmi často prekladá pomocou predložky of
    accuse sb of something – obviňovať niekoho z niečoho (koho/čoho)