Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii


Kolokácie so slovesom go:

Sloveso go sa zvyčajne používa s negatívnymi zmenami. V tomto prípade za go nasleduje prídavné meno:
go red – červenať sa od hanby / sčervenieť od zlosti
go crazy – zošalieť
go blind – oslepnúť
go deaf – ohluchnúť
go extinct – vyhynúť
go bald – oplešatieť
go sour – skysnúť
go bad – pokaziť sa (o jedle)
go wrong – pokaziť sa, začať mať problémy
Their relationship went wrong. – Ich vzťah sa pokazil.

Go však môže tvoriť ustálené slovné spojenia aj s inými slovnými druhmi:
go to sleep – ísť spať
go over the top – prehnať niečo
go out with someone – chodiť s niekým
go on – pokračovať
go with something – hodiť sa k niečomu
The shirt goes with the tie nicely. – Tá košeľa sa pekne hodí k tej kravate.
What’s going on? – Čo sa deje?

Sloveso go môžeme nahradiť slovesom turn, ak hovoríme o zmene farby:
go blue / turn blue – zmodrieť
go red / turn red – sčervenieť
go white / turn white – zblednúť

Kolokácie so slovesom get:

Slovesom get vo všeobecnosti vyjadrujeme zmenu stavu:
get used to something – zvyknúť si na niečo
get pregnant – otehotnieť
get better – zlepšiť sa
get worse – zhoršiť sa
get ill – ochorieť
get dark – zotmieť sa
get angry – nahnevať sa
get tired – unaviť sa
get ready – prichystať sa
get rid of something/somebody – zbaviť sa niečoho/niekoho
get the boot – dostať kopačky / dostať padáka
get lost – stratiť sa
get down to business – dať sa do práce, ísť na vec
get on somebody’s nerves – ísť niekomu na nervy
get off somebody’s back – dať niekomu pokoj, prestať niekomu liezť na nervy
Get off my back! – Daj mi pokoj!
get even with somebody (neformálne) – pomstiť sa niekomu
One day I’ll get even with you for this! – Raz sa ti za to pomstím!
get revenge on somebody (formálne) – pomstiť sa niekomu

Sloveso become je formálnejšie ako sloveso get. Obe slovesá vyjadrujú zmeny emocionálneho alebo fyzického stavu človeka, sociálne či prírodné zmeny. Kolokácie s become :
become accustomed to something – zvyknúť si na niečo
become pregnant – otehotnieť
become extinct – vyhynúť

become famous – stať sa slávnym
become involved in something – zaangažovať sa, zapliesť sa do niečoho

become clear – vyjasniť sa (obloha aj situácia)

Kolokácie so slovesom come:

come to terms with something – vyrovnať sa s niečím
He couldn’t come to terms with his grief. – Nevedel sa vyrovnať so svojim smútkom.
come round – prebrať sa z bezvedomia
She came round in two minutes. – Prebrala sa z bezvedomia po dvoch minútach.
come round (to sth) – dať sa obmäkčiť, dať sa prehovoriť na niečo
I’m sure he’ll come round eventually. – Som si istá, že sa nakoniec nechá prehovoriť.
come round / come over – zájsť k niekomu na návštevu
Come round / Come over tonight! – Príď k nám večer na návštevu!
come in handy – prísť vhod, zísť sa
The savings will come in handy now. – Tie úspory sa mi teraz zídu.
come up with something – prísť s niečím novým, vymyslieť niečo
come down with something – ochorieť
I’m coming down with a cold. – Lezie na mňa nádcha.
come across something/somebody – naraziť, natrafiť na niečo/niekoho
We came across an old friend of ours. – Natrafili sme na jedného starého kamaráta.
come of age – stať sa plnoletým
come clean – priznať sa, vyjsť s pravdou von
come true – splniť sa
My dream has come true. – Splnil sa mi sen.
come loose / come open / come undone – uvoľniť sa / otvoriť sa / rozopnúť sa (samovoľne)
The rope came loose. – Lano sa uvoľnilo.
The button came undone. – Gombík sa rozopol.

How come? – Ako to?
Come again? – Zopakuj to?