Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii
 • do work (pracovať)
 • make a contribution (prispieť k)
 • have a good relationship with (mať dobrývzťah.se)
 • take the time (nenáhliť sa)
  You need to take the time to edit the essay. Nad opravou toho slohu budete musieť stráviť nejaký čas.
 • make a wish (želať si)
 • make a mistake (urobiť chybu)
 • make a decision (urobiť rozhodnutie)
 • make an excuse (vyhovárať sa)
 • make a mess (urobiť neporiadok)
 • make assumptions (domýšľať si niečo o niekom)
 • take place (konať sa)
 • make sure (uistiť sa)
 • make suggestions (navrhnúť)
 • take somebody seriously (brať niekoho vážne)
 • make a profit (tvoriť zisk)