Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

audience – obecenstvo (Môže pomenovávať obecenstvo napríklad v štúdiu ale aj divákov ktorí si prišli pozrieť nejakú verejnú udalosť v kine, v divadle a pod.)
**za slovom „audience“ sa môže používať sloveso buď v jednotnom alebo v množnom čísle – obidve alternatívy sú správne.
spectators – diváci (diváci ktorí sledujú nejakú športovú udalosť)
onlookers – prihliadajúci sa (poväčšine človek ktorý sa pozerá resp. príde pozrieť keď sa stane nejaká zvláštna udalosť prípadne nejaká nehoda)
viewers – diváci (ľudia, ktorí sledujú televíziu)
witness – svedok
stare – zízať (dlho a uprene sa na niečo pozerať)
notice – všimnúť si niečo
glimpse – zahliadnuť niečo
catch a glimpse of sb – zahliadnuť niekoho
observe – pozorovať niečo alebo niekoho
catch sight of  sb/sth – zahliadnuť niekoho alebo niečo