Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii


Slovesá make a do sú jednými z najčastejšie používaných slovies v anglickom jazyku. Obe vyjadrujú vykonávanie nejakej aktivity a do slovenčiny ich prekladáme rovnako – ako robiť. A presne to je dôvod, prečo si ich v angličtine často zamieňame.

 • Sloveso do – vyjadrujeme ním, že ide čisto o vykonávanie nejakej aktivity. Nič pritom neprodukujeme, sme „len“ vykonávateľom danej činnosti.
 • Sloveso make – vyjadrujeme ním, že vytvárame niečo, čo predtým neexistovalo, a výsledkom nášho konania je často nejaký produkt (či už abstraktného alebo materiálneho charakteru).

Kolokácie so slovesom do

Slovné spojenia so slovesom doPreklad
do the housework
do the shopping
do the cooking
do the ironing
do the dishes
robiť domáce práce
nakupovať
variť
žehliť
umývať riad

Pri všetkých typoch domácich prác používame do, pretože sú to činnosti, ktoré vykonávame. Žiadne nové veci pri nich nevytvárame, len manipulujeme s vecami, ktoré už existujú.

Podobný princíp platí aj pri ďalších slovných spojeniach s do, ktoré vyjadrujú robenie / vykonávanie činnosti.

Ďalšie spojenia so slovesom doPreklad
do homework
do a project
do research
do an experiment
do the paperwork
do exercise
do karate
do business
do somebody a favor
do my work
do well
robiť domáce úlohy
robiť projekt
robiť výskum
robiť experiment
robiť papierovačky
robiť cvičenie (z knihy aj fyzické)
robiť karate
robiť biznis
robiť niekomu láskavosť
robiť svoju robotu
prosperovať, mať úspech

POZOR!

Housework a homework sú nepočítateľné podstatné mená, tzn. netvoria množné číslo. Nenechajte sa teda zlákať slovenčinou a nehovorte:
I have a lot of homeworks.
We always do a lot of houseworks on Saturdays.

 Kolokácie so slovesom make

Ak je výsledkom činnosti nejaký výsledok či produkt, použijeme make. Toto sloveso je v slovenčine často obdobou dokonavého slovesa urobiť (v zmysle vytvoriť). Sloveso urobiť často indikuje vytvorenie/skonštruovanie/vyprodukovanie niečoho.

Slovné spojenia so slovesom makePreklad
make lunch
make soup
make a cup of coffee
make a noise
make a suggestion
make an excuse
make a promise
make a call
make a mistake
make a choice
(u)robiť obed
(u)robiť polievku
urobiť šálku kávy
robiť hluk
navrhnúť (urobiť návrh)
vyhovárať sa
sľúbiť (urobiť sľub)
zavolať
urobiť chybu
vybrať si (urobiť výber)
make a decision
make a list
make an offer
make an order
make money
make a profit / a loss
make a fire
make a mess
make a threat
make a comment
urobiť rozhodnutie
urobiť zoznam
ponúknuť
urobiť objednávku
zarobiť peniaze
tvoriť zisk / stratu
zakúriť
narobiť neporiadok
vyhrážať sa
okomentovať
make conversation
make an exception
make an investment
make room for something
make a payment
make a good impression
make friends
make progress
make trouble
make time
make a reservation
make a complaint
hovoriť
urobiť výnimku
urobiť investíciu
urobiť miesto pre čo
urobiť platbu
urobiť dobrý dojem
spriateliť sa
urobiť pokrok
narobiť problémy
urobiť si čas na niečo
urobiť rezerváciu
sťažovať sa

Výnimky

Exitujú však aj slovné spojenia, ktoré sa ustálili v podobe, ktorá sa vymyká pravidlám jazyka.
Medzi také sa radia nasledovné slovné spojenia:

 • make the bed – ustlať si posteľ
  I made the bed and got dressed. – Ustlal som si a obliekol sa.
 • make do – vystačiť si 
  We have to make do with what we have. – Musíme si vystačiť s tým, čo máme.
 • make sure – uistiť sa
  Make sure you’ve closed the windows. – Uisti sa, že si zavrel okná.
 • make sense dávať zmysel
  It doesn’t make sense at all. – Vôbec to nedáva zmysel.