Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Predprítomný jednoduchý & priebehový čas

Predprítomný jednoduchý čas

Predprítomný jednoduchý čas používame, keď hovoríme čo sme už doteraz zažili, urobili atď. prípadne čo sme doteraz ešte nezažili, neurobili atď. V podstate, vždy keď hovoríme, že sme niečo už urobili a pritom nejde o to kedy, použijeme tento čas.

 • v slovenčine tento čas znie akoby bol minulý, no hlavným znakom, že nikdy nevieme kedy sa daná vec stala; vieme len to, že sa už stala alebo ešte nestala
  I have written the article. Už som napísal ten článok
  I haven’t fixed it. Ešte som to neopravil.

Predprítomný priebehový čas

Predprítomný priebehový čas používame:

 • keď  chceme v angličtine vyjadriť ako dlho už robím to, čo robím aj teraz
  I have been writing it for three hours.
 • keď chceme vyjadriť, že sa niečo v poslednej dobe dosť často opakuje, viac ako zvyčajne
  I haven’t been sleeping well lately. (V poslednom čase dobre nespávam)
 • keď chceme povedať, že sa pred malou chvíľou skončilo alebo sme práve dorobili niečo, čo má za následok momentálny stav.
  My hands are very dirty because I’ve been gardening. (Mám zašpinené ruky, lebo som pracoval v záhrade)
  He feels very hot because he has been running here. (Je mu horúco, lebo sem utekal.)

Keď vyjadrujeme trvanie – ako dlho už niečo robíme – použijeme anglickú predložku for.

 • táto predložka sa do slovenčiny neprekladá.
  I’ve sitting here for three hours. Sedím tu už tri hodiny.
 • keď vyjadrujeme odkedy už niečo robíme použijeme slovo since (od).
  I have been sitting here since three o‘clock. Sedím tu už od tretej.