Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Predložkové spojenia sú často súčasťou externej časti maturitnej skúšky, predovšetkým v úlohe s výberom odpovede z viacerých možností, alebo v úlohe s doplnením odpovede.

FOR

for a change (pre zmenu)
for instance (napríklad)

ON

on a diet (na diéte)
on business (služobne)
on fire (v ohni, horiaci)
on holiday (na dovolenke)

BY

by air (vzduchom, lietadlom)
by all means (rozhodne, určite)
by heart (naspamäť)
by mistake (omylom)

AT

at first (spočiatku)
at last (konečne)
at night (cez noc)
at day (cez deň)


OUT OF

out of breath (bez dychu, udýchaný)
out of date (zastaraný, nemoderný)

IN

by air (vzduchom, lietadlom)
by all means (rozhodne, určite)
by heart (naspamäť)
in a hurry (naponáhlo, v zhone)

Maturita Tip

AT

Predložka „at“ sa často používa s časovým vyjadreniami, kedy nadobúda význam “ cez, počas“.
At Christmas (počas Vianoc), at Easter (počas Veľkej noci), at night (cez noc), at day (cez deň), at the weekend (cez víkend) …

By air or by plane?

V angličtine môžete vyjadriť cestovanie viacerými spôsobmi.

 • by car (autom), by plane (lietadlom), by ship (loďou)

V princípe si môžeme zapamätať že slovenský inštrumentál (kým/čím) v mnohých prípadoch v angličtine vyjadrujeme pomocou predložky „by“
Inak tomu nie je ani v prípade anglického trpného rodu (Passive).
The book was written by Shakespeare. (Kniha bola napísaná (kým/čím) Shakespearom.)

 • rovnaká predložka sa niekedy používa aj vtedy, keď chceme povedať že sme niečo urobili pomocou niečoho iného alebo, že sme niečo urobili istým spôsobom
  This toy was made by hand. (Hračka bola vyrobená ručne.)
  I will send it by e-mail. Pošlem to e-mailom. (Aj v tomto prípade však môžeme pozorovať, že ide o inštrumentál kým/čím).
 • spôsob cestovania sa však dá vyjadriť aj inými vyjadrovacími prostriedkami
  Cestovali sme po ceste (po súši), hoci keby sme leteli bolo by to lacnejšie.
  We made the journey by land, though flying would have been cheaper.
  Budeme cestovať lietadlom. We are going to travel by air.
  Bojím sa lietania. Radšej pôjdem loďou (po mori). I’m terrified of flying. I’d rather go by sea.

S dopravnými prostriedkami a teda spôsobom cestovania používame vždy predložku „by“.

Pozor na jednu výnimku. Ak hovoríme o tom že niekam cestujete pešo je to akoby ste povedali že cestujete na nohách a to doslova.

 • v anglickom jazyku sa totižto pešo povie „on foot“
  We’re going on foot, not by car. (Ideme pešo, nie autom)