Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii
 • be familiar with (byť oboznámený, poznať)
  I am very familiar with the rules.
 • be proud of (byť hrdý na)
  We are proud of our children.
 • be aware of (byť si vedomý)
  I am aware of the financial burden.
 • be high in (obsahovať veľa niečoho)
  Eggs are high in protein.
 • be tired of (byť unavený z niečoho)
  I am tired of telling you what to do.
 • be famous for (byť preslávený niečím)
  Paris is famous for the Eiffel Tower.
 • be committed to (byť oddaný niečomu)
  Our employees are committed to their work.
 • be nice to (byť milý k niekomu)
  Be nice to your sister!
 • be good at (byť dobrý v niečom)
  I am not very good at biology.
 • be keen on (byť nadšený pre niečo)
  He’s very keen on football.
 • be fed up with (mať plné zuby niečoho)
  I am fed up with this weather.
 • be fond of (mať niečo rád)
  Martin is very fond of Lucy.
 • be pleased with (byť potešený niečím, byť spokojný s niečím)
  We are very pleased with our new car.
 • be popular with (byť obľúbený u koho / medzi kým)
  The pub is very popular with university students.

Maturita Tip

 • ak po prídavnom mene v slovenčine nasleduje genitív (koho/čoho), v angličtine tu často používame predložku of
  byť si vedomý koho/čoho – be aware of something
 • v prípade slovenského datívu (komu/čomu) sa často používa predložka to
  milý ku komu/čomu – be nice to somebody
  oddaný komu/čomu – be committed to something
 • pre slovenský inštrumentál (kým/čím) niekedy v angličtine používame predložku with
  byť potešený kým/čím – be pleased with something
  byť oboznámený kým/čím – be familiar with something

Uvedené však netreba brať ako univerzálne pravidlo, ale skôr ako pomôcku, o ktorú je možné sa oprieť v prípade, že nemáte poňatia s akou predložkou sa dané prídavné meno viaže.