Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Kolokácie spojené s dažďom a snehom

big / heavy / violent storm – silná búrka
a storm strikes / hits a place – búrka postihne/zasiahne nejaké miesto
The storm struck the city at night. – Búrka postihla mesto v noci.
snowstorm / blizzard – snežná búrka
thunderstorm – búrka s bleskami a hromami
hailstorm – krupobitie
heavy rainfall – výdatný dážď
heavy / torrential rain – silný / prudký dážď
It’s been raining heavily since morning. – Leje od rána.
light rain – slabý dážď
heavy snowfall – silné sneženie
downpour – lejak
We were caught in a downpour. – Chytil nás lejak.
pour down – liať ako z krhly
It was pouring down when I got off the bus. – Lialo ako z krhly, keď som vystúpila z autobusu.
light drizzle – jemné mrholenie
scattered showers – lokálne prehánky (doslova roztrúsené)
I was soaked through / drenched – bola som úplne premočená
morning dew – ranná rosa
The grass is still wet with dew. – Tráva je ešte vždy mokrá od rosy.
thick / dense fog / mist – hustá hmla
it’s foggy / misty – je hmlisto
sleet – dážď so snehom (podstatné meno); padať dážď so snehom (sloveso)
It was sleeting so hard I had to take an umbrella. – Tak silno padal dážď so snehom, že som si musela vziať dáždnik.
slush – čľapkanica, roztopený sneh
The snow turned to slush. – Sneh sa zmenil na čľapkanicu.
humid climate – vlhké podnebie

Slovo smog vzniklo spojením slov smoke a fog. Preto prídavné meno, ktoré s ním tvorí kolokáciu, je, podobne ako pri slove fog, thick:

There is a layer of thick smog over the city. – Nad mestom je vrstva hustého smogu.

Kolokácie spojené s vetrom

strong / harsh / high wind – silný vietor
gust of wind – závan vetra
the wind has picked up – zdvihol sa vietor
the wind has dropped – vietor ustál
severe / strong gale – silná víchrica
A strong gale swept through the town. – Silná víchrica sa prehnala mestom.
gentle / light breeze – slabý vánok
A gentle breeze was blowing. – Fúkal slabý vánok.

Kolokácie spojené s teplým a studeným počasím

it’s boiling / scorching hot – je sparno, strašne horúco
it’s muggy – je dusno (horúco a vlhko, ťažko sa dýcha)
it’s bright – je jasno
It’s bright and sunny today. – Dnes je jasno a slnečno.
warm / cold / dry / wet / sunny spell – obdobie tepla / zimy / sucha / dažďov / slnečného počasia
heat wave – vlna horúčav
it’s cold and damp – je sychravo (zima a vlhko)
it’s hot and humid – je horúco a vlhko
it’s overcast – je zatiahnuté
it’s freezing/icy cold – je mrazivá zima
frost – mráz
black ice – poľadovica
the weather is changeable / unsettled – počasie je premenlivé

Rozdiel medzi damp a humid

Damp označuje počasie, ktoré je vlhké a studené.
Humid označuje počasie, ktoré je vlhké a teplé.

Idiómy spojené s počasím

Every cloud has a silver lining.
Všetko zlé je na niečo dobré.

The calm before the storm.
Ticho pred búrkou.

It never rains but it pours.
Keď sa darí, tak sa darí.

Feel under the weather.
Cítiť sa pod psa.