Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

On time & in time

„On time“ znamená presne v stanovenú dobu, presne na dohodnutý čas
Our train arrived on time. Náš vlak prišiel presne načas.
Don’t worry, we’ll get there right on time.
Neboj, prídeme tam načas.

„In time“ znamená nie neskoro, s dostatočnou časovou rezervou niečo urobiť
I thought we’d be late. Fortunately, we managed to get there in time.
I thought I would be late, but I came just in time for the performance.
Myslel som že budem meškať, ale prišiel som práve včas na predstavenie.
You’ve come just in time. They haven’t left yet. Prišiel si včas. Ešte neodišli.
I got home just in time – it’s starting to rain. Prišiel som domov včas – práve začína pršať.
It looks like he won’t arrive in time. Vyzerá to tak, že nepríde včas. (Vyzerá, že to nestihne.)

„In time“ môže tiež znamenať tiež „časom“ alebo „po čase“:
In time you’ll forget him. Po čase na neho zabudneš.
In time he became more confident and relaxed. Časom sa stal sebavedomejší a uvoľnenejší.