Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Make, let, allowed…

Po slovesách „make“ a „let“ nepoužívame neurčitok s „to“
They let me take it. Nechali ma vziať si to.
They made me take it. Prinútili ma vziať si to.

O slovese „make“ môžeme použiť neurčitok s „to“, len v prípade, že sloveso „make“ je v použité v trpnej (pasívnej) forme
I was made to come. Bol som prinútený prísť.

Sloveso „let“ sa v trpnej (pasívnej) forme nepoužíva a namiesto neho použijeme „allowed to“
We were allowed to drink coffee when we were teenagers. Keď sme boli tínedžeri mali sme dovolené piť kávu.

  • ak je sloveso „let“ použité v trpnom rode má význam „prenajímať, prenajať „
    The houses are let to our employees who want to live in the house, but can’t afford to buy their own property.
    Tie domčeky sú prenajímané  našim zamestnancom ktorí chcú žiť v dome ale nemôžu si dovoliť kúpiť vlastnú nehnuteľnosť.

V skratke môžeme teda povedať že za všetkými slovesami ktoré vyjadrujú povinnosť alebo schopnosť nasleduje v trpnom rode (v pasívnej forme) neurčitok s „to“.