Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

„Made of“ používame keď chceme povedať že niečo je vyrobené z nejakého materiálu. Po vyrobení si dá vec zachováva charakter a vlastnosti daného materiálu.

 • nedochádza tak ku kvalitatívnym zmenám ďalšie a aj po vyrobení danej veci je to stále ten istý materiál
  The table is made of wood. Ten stôl je vyrobený z dreva. (Ten stôl je stále drevo)
  This medal is made of genuine gold. Táto medaila je vyrobená z rýdzeho zlata. (Zlato je v tomto prípade stále zlato.)
  Tires are made of rubber. Pneumatiky sú vyrobené z gumy. (Guma tu je stále guma, len v tvare pneumatiky.)

Keď pri výrobe nejakého predmetu dochádza k úplnej zmene daného materiálu na inú formu použijeme „made from“.

 • v tomto prípade už nevidíme ten pôvodný materiál, ale nový „vyrobený“ predmet je niečo úplne iné
  Bread is made from flour. Chlieb sa vyrába z múky. (Po výrobe chleba tá múka už nie je múka.)
  The wine is made from organic grapes. To víno je vyrobené z organického hrozna. (Vo víne nevidíme žiadne hrozno. Víno a hrozno sú dve rozdielne veci.)
  Maple sugar is made from the sap of maple trees. (Javorový cukor sa vyrába z miazgy javorov. Sirup už ale nie je miazga)

Ak vymenúvame ingrediencie ktoré sme použili na prípravu nejakého jedla alebo nápoja môžeme použiť „make with“
The pudding was made with evaporated milk. Puding bol robený z kondenzovaného mlieka.
This cake is made with walnuts, which give it a specific taste. Ten koláč sa robí s vlašskými orechmi ktoré mu dodávajú špecifickú chuť.