Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii
 • run after (utekať za niekým, naháňať niekoho)
  I ran after the lady because she left her bag in the restaurant.
 • run into (náhodou niekoho naraziť)
  I ran into a friend of mine the other day. (Minule som narazil na kamaráta.) 
 • run out of (minúť sa)
  Quickly! We are running out of time.
 • run over (prejsť niekoho, zraziť niekoho autom)
  My friend ran over a dog. He was pretty rattled.
 • catch on (uchytiť sa)
  With the new product didn’t catch on. (Ten nový produkt sa neuchytil.)
 • catch up with (dohnať niečo/niekoho)
  I have to catch up with my classmates.