Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Frázové slovesá (come & go)

 • come about (prihodiť sa, dôjsť k)
  Could you please tell me how the accident came about? Povedali by ste mi prosím ako došlo k nehode?
 • come across (naraziť na niečo, nájsť niečo náhodou)
  When I was looking for my glasses, I came across a very interesting letter. Keď som hľadal okuliare náhodou som narazil na veľmi zaujímavý list.
 • come out (vyjsť, byť publikovaný)
  The book is going to come out next month. kniha vyjde budúci mesiac.
 • come up (prísť, vynoriť sa)
  I can’t come to the party. Something has come up. Nemôžem prísť na párty. Niečo mi do toho prišlo.
 • come up with (prísť s niečím)
  Michael came up with a very interesting idea yesterday. Michal včera prišiel s veľmi zaujímavým nápadom.
 • go away (ísť preč, odcestovať)
  We go away every single weekend. Cestujeme preč každý jeden víkend.
 • go on (diať sa)
  What’s going on here? Čo sa tu deje?
 • go out (ísť von)
  Are going out tomorrow. Ideš zajtra von?
 • go through (prejsť niečím)
  I went through the book, but i didn’t find what i was looking for. Prešiel som si tou knihou, ale nenašiel som čo som hľadal.