Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii
 • break down (pokaziť sa, zrútiť sa nervovo)
  And then he broke down and started to cry.
  My car has broken down so I have to take it to the garage.
 • break out (vypuknúť, strhnúť sa)
  The war broke out in 2001.
 • break in (vlámať sa)
  Somebody broke in and stole my whole collection.
 • break up (rozísť sa)
  Peter and Jenna broke up last year.
 • fall out (pohádať sa)
  I fell out with my best friend.
 • fall apart (rozpadnúť sa)
  I’ve had this car for 20 years and it’s falling apart.
 • fall through (neuspieť, nevyjsť)
  The plan has fallen through, so we have to start over.
 • fall for sth (naletieť na niečo)
  I can’t believe I fell for that stupid trick.