Obsah kurzu
Maturita z angličtiny B2 | Písomná časť (WORKING COPY)
O lekcii

Take

Sloveso take v angličtine používame na vyjadrenie množstva času, ktorý si vykonávanie nejakej činnosti vyžaduje.

 • sloveso take takto môžeme použiť bez predmetového zámena (s predložkou for)
  It will take 2 hours for us to get there.
 • predmetové zámená však môžu nasledovať aj hneď po slovese take
  It will take us 2 hours to get there.

Last

Sloveso last používame na vyjadrenie ako dlho nejaká udalosť trvá od svojho začiatku až po koniec.

 • použitie predložky for pred časovým údajom je v tomto prípade voliteľné ale odporúčame ju použiť
  An ice hockey game lasts for 60 minutes. Hokejový zápas trvá 60 minút.

Spend

Sloveso spend používame keď vyjadrujeme aké množstvo času nám trvá robiť nejakú činnosť.

 • ak za slovesom spend nasleduje iné sloveso, bude mať príponu -ing
  I spent three hours cooking the dish.

Pass

Frázu pass the time môžeme v angličtine použiť vo význame krátiť si čas.

 • v takýchto vetách bude za slovesom pass nasledovať sloveso s príponou -ing.
  I passed the time watching people in the park. Čas som si krátil sledovaním ľudí v parku.

Frázy na vyjadrenie časových úsekov

 • after a while (po chvíli)
 • for ages (celú večnosť)
 • for the time being (nateraz)
 • in the long run (z dlhodobého hľadiska)
 • at this stage (v tejto etape)
 • all the time (celý čas)
 • for long (na dlhý čas)
 • in advance (v predstihu)