Kurz anglického jazyka (Začiatočník A1)

Nezaradené
Zoznam prianí Zdieľať
Zdieľať kurz
Odkaz na stránku
Zdieľať na sociálnych sieťach

O kurze

Či už s angličtinou začínate prvýkrát, alebo už ani neviete koľkýkrát, tento kurz vám pomôže pochopiť a natrénovať si základy tohto globálneho jazyka. S pomocou tohto kurzu angličtiny pre samoukov pochopíte mechanizmus fungovania anglického jazyka a naučí vás množstvo užitočných slovíčok, ktoré si potom spoločne s gramatikou precvičíme v kontexte.

Každý jednotlivý celok sa končí testom. Úspešné zvládnutie všetkých čiastkových testov, ako aj záverečného testu, je podmienkou pre získanie certifikátu o ukončení kurzu anglického jazyka na úrovni A1.

NA VÝVOJI KURZU MOMENTÁLNE PRACUJEME. PREDPOKLADANÝ ČAS SPUSTENIA TOHTO KURZU JE OKTÓBER 2022.

Kurz angličtiny pre samoukov

Úroveň: Začiatočník (A1)

Či už s angličtinou začínate prvýkrát, alebo už ani neviete koľkýkrát, tento kurz vám pomôže pochopiť a natrénovať si základy tohto globálneho jazyka. S pomocou tohto kurzu angličtiny pre samoukov pochopíte mechanizmus fungovania anglického jazyka a naučí vás množstvo užitočných slovíčok, ktoré si potom spoločne s gramatikou precvičíme v kontexte.

Nenašli ste vhodný kurz pre vás? Nevadí.
V blízkej dobe budeme publikovať online kurz na samoštúdium pre maturantov a ďalšie úrovne všeobecnej angličtiny pre samoukov. Aby ste nezabudli, nechajte nám vašu emailovú adresu, a my vás budeme informovať, o skvelých akciách na existujúce kurzy a o spustení nových kurzov angličtiny pre samoukov. Ktovie, možno ten ďalší sa bude hodiť práve vám, vašim deťom, či vašim rodičom. Nemusíte sa báť, zásadne neposielame žiadne otravné e-maily.
Zobraziť viac

Čo sa naučíte?

 • Základy gramatiky anglického jazyka
 • Slovnú zásobu potrebnú pre jednoduchú komunikáciu v angličtine
 • Viesť rozhovor o základných témach
 • Byť samostatnejší a rozhľadenejší

Obsah kurzu

LEKCIA 1.
V tomto celku sa naučíte ako používať zrejme najzákladnejšie sloveso - sloveso "byť". Povieme si ako sa toto sloveso používa so všetkými osobami v angličtine, ako sa používa v zápore, či v otázkach a v krátkych odpovediach.

 • 03:25
 • Precvičenie určovania osôb v angličtine
  04:02
 • Osoby v angličtine
 • Časovanie slovesa byť a skrátené tvary
  06:50
 • Časovanie slovesa byť – kladné vyjadrenia
 • Zápor slovesa byť a jeho skrátené tvary
  02:17
 • Sloveso byť v zápore
 • Čísla 1-10
  11:48
 • Čísla 1-10
 • Dni v týždni
  19:51
 • Dni v týždni
 • Ako sa pozdraviť a predstaviť
  22:32
 • Ako sa pozdraviť a predstaviť

LEKCIA 2.
V tejto lekcii si povieme ako sa tvoria otázky so slovesom byť a naučíme sa používať krátke odpovede. V oblasti slovnej zásoby si precvičíme slovíčka týkajúce sa tém národov a národností, zamestnania a vyjadrovanie pocitov. Rovnako sa naučíme rozprávať o svojich základných identifikačných údajoch.

LEKCIA 3.
V tejto lekcii sa oboznámime s anglickými členmi, no predovšetkým s neurčitým členom "a" a "an". Zároveň si povieme niečo o jednotnom a množnom čísle. Naučíme sa používať ukazovacie zámená ako tento, tamten, tieto a tamtie. V rámci slovnej zásoby sa zase naučíme, ako sa po anglicky povedia bežné predmety z každodenného života, číslovky od 11 do 100 a napokon si povieme, ako vyjadríme, koľko je hodín.

LEKCIA 4.
V tejto lekcii sa zameriame na privlastňovanie. Povieme si o privlastňovacích zámenách v angličtine a rovnako si vysvetlíme koncept privlastňovacieho 's. V oblasti slovnej zásoby sa naučíme slovíčka spojené s rodinou a angličtinu si precvičíme aj v kontexte najbežnejších prídavných mien.

LEKCIA 5.
V tejto lekcii sa budeme zaoberať jedným z najzákladnejších časov, ktorý sa volá prítomný priebehový čas. Naučíme sa aj slovíčka na tému jedlo a nápoje a potom si tieto dva javy precvičíme v praktickej komunikácii.

LEKCIA 6.
V tejto lekcii sa ešte hlbšie pozrieme na prítomný jednoduchý čas, a síce na otázky. Vysvetlíme si aj tvorenie otázok s opytovacími zámenami a porovnáme si ich s otázkami so slovesom byť. V slovnej zásobe sa zameriame na služby a prítomný jednoduchý čas si precvičíme v konverzácií o každodenných činnostiach.

LEKCIA 7.
V siedmej lekcii sa naučíme používať predmetové zámená, ako jemu, nás alebo mne. Ďalej si povieme, ako vyjadriť naše schopnosti pomocou slovesa "can" (vedieť). V rámci slovnej zásoby sa oboznámime so slovesami, ktoré používame na vyjadrenie toho, čo máme, nemáme radi, čo nám vadí, čo milujeme či neznášame. No a v súvislosti s tým sa naučíme aj hovoriť o tom, čo radi robíme vo svojom voľnom čase.

LEKCIA 8.
V ôsmej lekcii sa naučíme používať väzbu "there is", ktorá slúži na vyjadrenie toho, čo sa kde nachádza. Slovná zásoba je zase upriamená na miesta v meste ako kostol, vlaková stanica či nemocnica, ďalej miestnosti v dome a tiež nábytok. Napokon si povieme aj to, ako používať predložky miesta ako na, medzi, pred atď.

LEKCIA 9.
V deviatej lekcii si povieme, ako používať minulý tvar slovesa byť, teda bol som, boli ste atď., ako v kladných, tak aj v záporných vetách a otázkach. V rámci slovnej zásoby sa naučíme vyjadrovať radové číslovky (prvý, druhý, desiaty), mesiace, roky a napokon aj celé dátumy.

LEKCIA 10.
Gramatika desiatej lekcie je zameraná na minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies, a slovná zásoba sa upriamuje na činnosti, ktoré radi robievame na dovolenkách. V praktickej časti spojíme všetko dokopy a porozprávame sa o tom, čo sme robili na našej poslednej dovolenke.

LEKCIA 11.
V lekcii 11. sa bližšie oboznámime so slovesami have, do, get a go, a naučíme sa, ako sa po anglicky povedia ďalšie bežné činnosti z každodenného života. Povieme si, ako sa používa rozkazovací spôsob a naučíme sa aj, ako niekomu jednoducho povedať, kadiaľ má ísť.

LEKCIA 12.
V lekcii 12. sa konečne začneme venovať prítomnému času, ktorý vyjadruje čo sa deje práve teraz, v prítomnosti. Ďalej sa naučíme farby, časti oblečenia a nakoniec si to všetko pekne zopakujeme v konverzácii.

LEKCIA 13.
Táto lekcia je zameraná na pochopenie a praktické precvičenie rozdielov medzi dvom základnými prítomnými časmi, prítomným jednoduchým časom a prítomným priebehovým časom. V rámci slovnej zásoby sa naučíme predložky, ktoré sa používajú s rôznymi časovými vyjadreniami.

LEKCIA 14.
Lekcia 14. je zameraná na vyjadrovanie budúceho času. Budúci čas sa naučíme používať aj v spojitosti vyjadrovania času.

LEKCIA 15.
V tejto lekcii sa naučíme ako vyjadrovať plány. Okrem toho sa v slovnej zásobe pozrieme ako po anglicky povedať rôzne formy dopravy.

Hodnotenie a recenzie študenta

Doposiaľ neboli zverejnené žiadne hodnotenia
Doposiaľ neboli zverejnené žiadne hodnotenia