minulý jednoduchý čas

Minulý jednoduchý čas – vysvetlenie a precvičenie

Úroveň: Začiatočník V tomto videu si vysvetlíme základné gramatické princípy tvorenia a používania minulého jednoduchého času v angličtine. Nakoniec si minulý jednoduchý čas aj precvičíme.

prítomný priebehový čas v angličtine

Prítomný priebehový čas v angličtine

Prítomný priebehový čas je jedným z najpoužívanejších časov v angličtine. Ak ste však Slovák/Slovenka nemal by to byť pre vás problém.

will going to kvíz

Will a Going to – Test anglickej gramatiky

Kvíz zameraný na precvičenie si rozdielu medzi formou budúceho času “will” a “going to”, ktoré sa používajú v angličtine na vyjadrenie predpovedí o budúcnosti.

prítomný jednoduchý čas anglická gramatika jazyková škola Euphema

Prítomný jednoduchý čas

Prítomný jednoduchý čas používame v angličtine, keď chceme vyjadriť náš  zvyk, veci, ktoré často robievame, alebo zvykneme robievať. I go to the gym every Monday. …

kvíz prídavné mená

Kvíz: Prídavné mená končiace na -ed alebo -ing

Rozumiete tomu, aký je rozdiel medzi prídavnými menami, ktoré sa v angličtine končia na -ed (interested) a -ing (interesting)? Myslíte si, že vaše všeobecné vedomosti …

pridavne mena ed ing

Prídavné mená končiace sa na -ed alebo -ing

V angličtine existuje množstvo prídavných mien, ktoré vyjadrujú pocity. Tieto prídavné mená majú často dve formy: Prídavné meno s koncovkou -ed používame vtedy, keď sa …

doslovny preklad

Väčšina Slovákov to prekladá nesprávne. A vy?

Doslovný preklad zo slovenčiny do angličtiny niekedy funguje. No inokedy nás vie zase dostať do trápnych situácií alebo spôsobiť nedorozumenia. Ste si napríklad istí, že …