Informácie ohľadom momentálnej situácie týkajúcej sa nákazy vírusom COVID-19

V súvislosti s momentálnym šírením nákazy koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID19 vám oznamujeme, že Jazykové štúdio EUPHEMA prerušuje výučbu, a to od pondelka 16.3.2020 do odvolania Všetky zameškané alebo predplatené hodiny sa sa budeme snažiť odučiť, no jediný možný spôsob je momentálne online výučba. V …

Čítať >>Informácie ohľadom momentálnej situácie týkajúcej sa nákazy vírusom COVID-19

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – JAZYKOVÉ ŠTÚDIO EUPHEMA Všeobecné informácie Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na Poskytovanie jazykových kurzov pre fyzické a právnické osoby organizovaných jazykovým štúdiom Euphema v zastúpení Mgr. Marian Herud -Jazykové štúdio Euphema na základe živnostenského listu v odbore vyučovanie …

Čítať >>Obchodné podmienky

Language Coaching vs Language Teaching

Slovo “coach” v nás pravdepodobne evokuje športového trénera, ktorý systematickou tréningovou činnosťou zdokonaľuje technickú stránku výkonu športovca, resp. športového kolektívu. Okrem športového koučingu môžeme v súčasnosti počuť aj o “life koučingu”, “business koučingu” či “health koučingu”. Prečo by sme teda …

Čítať >>Language Coaching vs Language Teaching

PRINCÍPY VYUČOVANIA JAZYKOV V EKLEKTICKOM PRÍSTUPE

1.Princíp maximalizácie príležitostí použitia jazyka Na našich hodinách používame stratégie priamo zamerané na vytvorenie príležitostí pre celkový rozvoj jazyka – plynulosti, rozvoja slovnej zásoby, syntézy vedomostí a pod., s prihliadnutím na jazykovú úroveň študentov, ich preferencie a ciele. Snažíme sa …

Čítať >>PRINCÍPY VYUČOVANIA JAZYKOV V EKLEKTICKOM PRÍSTUPE