Pravidlá ochrany osobných údajov

Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov v jazykovom štúdiu Euphema I. Základné ustanovenia Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane