Informácie ohľadom momentálnej situácie týkajúcej sa nákazy vírusom COVID-19

V súvislosti s momentálnym šírením nákazy koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID19 vám oznamujeme, že Jazykové štúdio EUPHEMA prerušuje výučbu, a to od pondelka 16.3.2020 do odvolania Všetky zameškané alebo predplatené hodiny sa sa budeme snažiť odučiť, no jediný možný spôsob je momentálne online výučba. V …

Čítať >>Informácie ohľadom momentálnej situácie týkajúcej sa nákazy vírusom COVID-19

Pravidlá ochrany osobných údajov

Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov v jazykovom štúdiu Euphema I. Základné ustanovenia Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Mgr. Marian Herud – Jazykové štúdio Euphema …

Čítať >>Pravidlá ochrany osobných údajov

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – JAZYKOVÉ ŠTÚDIO EUPHEMA Všeobecné informácie Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na Poskytovanie jazykových kurzov pre fyzické a právnické osoby organizovaných jazykovým štúdiom Euphema v zastúpení Mgr. Marian Herud -Jazykové štúdio Euphema na základe živnostenského listu v odbore vyučovanie …

Čítať >>Obchodné podmienky

Terms and Conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS General information These General Terms and Conditions apply to the provision of language courses for natural and legal persons designed by language studio Euphema, namely by Mgr. Marián Herud – Language Studio Euphema, holding a trade …

Čítať >>Terms and Conditions

Language Coaching vs Language Teaching

Slovo “coach” v nás pravdepodobne evokuje športového trénera, ktorý systematickou tréningovou činnosťou zdokonaľuje technickú stránku výkonu športovca, resp. športového kolektívu. Okrem športového koučingu môžeme v súčasnosti počuť aj o “life koučingu”, “business koučingu” či “health koučingu”. Prečo by sme teda …

Čítať >>Language Coaching vs Language Teaching

PRINCÍPY VYUČOVANIA JAZYKOV V EKLEKTICKOM PRÍSTUPE

1.Princíp maximalizácie príležitostí použitia jazyka Na našich hodinách používame stratégie priamo zamerané na vytvorenie príležitostí pre celkový rozvoj jazyka – plynulosti, rozvoja slovnej zásoby, syntézy vedomostí a pod., s prihliadnutím na jazykovú úroveň študentov, ich preferencie a ciele. Snažíme sa …

Čítať >>PRINCÍPY VYUČOVANIA JAZYKOV V EKLEKTICKOM PRÍSTUPE

EKLEKTICKÝ PRÍSTUP

Čo je to eklektický prístup k učeniu sa cudzích jazykov? Eklektický prístup k učeniu sa jazykov je spôsob didaktiky jazyka, ktorý nie je založený na jedinej metóde, ale na kombinácií metód, techník a stratégií v závislosti od vašich cieľov a potrieb. Takýto prístup umožňuje vysoký …

Čítať >>EKLEKTICKÝ PRÍSTUP