Kabínka vs cabin

cabin kabínka v angličtine

Ak ste sa vybrali na nákupy do zahraničia a v obchode sa obsluhy opýtate „Where are the cabins?“ v domnení, že sa pýtate na skúšobné kabínky, nečudujte sa, ak vás pošlú do lesa. Prečo je to tak? Lebo false friends…

Boy sem, boy tam

čo znamená liftboy bellboy busboy toyboy

Čo vám hovorí anglické slovo liftboy? A bellboy? Potom je tu aj busboy. A v neposlednom rade aj toyboy. Ide skutočne o chlapcov, povolania, či prezývky? Boy oh boy!