čo znamená liftboy bellboy busboy toyboy

Boy sem, boy tam

Čo vám hovorí anglické slovo liftboy? A bellboy? Potom je tu aj busboy. A v neposlednom rade aj toyboy. Ide skutočne o chlapcov, povolania, či prezývky? Boy oh boy!

ako sa povie smiech po anglicky

Smiech / Laughter

Smiech lieči. – A good laugh heals a lot of hurts. / Laughter is the best medicine. Mydlom sa čistí telo a smiechom duša. – What soap is to the body, laughter is to the soul. Podobných citátov a prísloví …

Čítať >>Smiech / Laughter

Chyby v spoločneskej anličtine

Chyby v spoločenskej komunikácii v angličtine

V krajinách ako Slovensko je len veľmi málo príležitostí na pravidelnú zmysluplnú komunikáciu v angličtine. Tá je však jedným z najzákladnejších pilierov konsolidácie slovnej zásoby a rôznych ustálených výrazov a slovných spojení. Z toho istého dôvodu je takmer nemožné vyvarovať sa rôznym chybám a ich výskyt je …

Čítať >>Chyby v spoločenskej komunikácii v angličtine