10 rád, ako sa učiť anglické slovíčka

Žiadny učiteľ vás nedokáže naučiť slovnú zásobu. Môže ju odprezetovať, vysvetliť, zahrnúť do rôznych aktivít, snažiť sa vytvoriť množstvo asociácii a predstaviť stratégie a techniky učenia sa slovíčok. Ten finálny krok však musí urobiť vždy ten, kto sa slovnú zásobu učí. Učitelia môžu vzbudiť záujem o rozvoj jazyka, a tým aj osobnosti, ale každý študent si nakoniec osvojí vlastnú stratégiu, vlastnú množinu slov, ktorá bude usporiadaná jeho vlastným spôsobom a ktorá bude obsahovať jeho vlastné koncepty. (Wilga Rivers)