Termín vs. term

Slovo termín v nás často evokuje negatívne pocity spojené s časovou tiesňou či povinnosťou niečo vykonať; napr. dodací termín, termín splatnosti, termín skúšok, termín u lekára atď. Mnoho študentov angličtiny sa pri preklade obracia na slovo term, napr. We have to complete the … >> Čítať >>