Budúci čas v angličtine

Používanie budúceho času v angličtine

Angličtina disponuje niekoľkými formami budúceho času. Naučte sa rozoznávať jednu od druhej a správne ich používať. Nie je to žiadna veda.

ako prezentovať v angličtine

Frázy pre prezentáciu v angličtine

Dôležitým aspektom dostatočnej prípravy na prezentáciu v angličtine je aj obsahová stránka a široká slovná zásoba. Okoreňte si ju týmito frázami.